BẢNG BÁO GIÁ

DANH MỤC SẢN PHẨM
STT MẶT HÀNG ĐVT GIÁ BÁN HÌNH ẢNH QUY CÁCH XUẤT XỨ
Kệ Viết
1 Bộ Cắm Bút Nhiều Món Eagle Bộ 0 [5032] Bộ Cắm Bút Nhiều Món Eagle
2 Kệ Cắm Bút Gỗ 3 Ngăn Xukiwa Cái 0 [22618] Kệ Cắm Bút Gỗ 3 Ngăn Xukiwa
3 Kệ Để Bút Bảng Cái 195,000 [22619] Kệ Để Bút Bảng
4 Khay Bút Deli E9141 Cái 42,000 [6921734991416] Khay Bút Deli E9141
5 Khay Cắm Bút Deli 9142 Cái 0 [22623] Khay Cắm Bút Deli 9142
6 Khay Cắm Bút Xoay Deli - 38253 Cái 0 [22625] Khay Cắm Bút Xoay Deli - 38253
7 Khay Cắm Bút Xoay Deli - 38254 Cái 0 [22626] Khay Cắm Bút Xoay Deli - 38254
8 Khay Cấm Bút Xoay Deli- E38250A Cái 0 [22627] Khay Cấm Bút Xoay Deli- E38250A
9 Khay Cấm Bút Xoay Deli- E38251A Cái 0 [22628] Khay Cấm Bút Xoay Deli- E38251A
10 Khay Để Bút Deli - 9120 Cái 0 [22630] Khay Để Bút Deli - 9120
11 Khay Để Bút Deli - 9121 Cái 0 [22631] Khay Để Bút Deli - 9121
12 Khay Để Bút Deli - 9150 Cái 0 [22632] Khay Để Bút Deli - 9150
13 Khay Để Bút Deli 9154 Cái 100,000 [6921734991546] Khay Để Bút Deli 9154