BẢNG BÁO GIÁ

DANH MỤC SẢN PHẨM
STT MẶT HÀNG ĐVT GIÁ BÁN HÌNH ẢNH QUY CÁCH XUẤT XỨ
Kệ Nhựa
1 File Nhựa Cứng 3 Ngăn Deli - 9833 Cái 0 File Nhựa Cứng 3 Ngăn Deli - 9833
2 File Nhựa Cứng 5 Ngăn Deli - 9835 Cái 140,000 File Nhựa Cứng 5 Ngăn Deli - 9835
3 Kệ Chén Nắp Sunny N1624 Cái 0 Kệ Chén Nắp Sunny N1624
4 Kệ Chén Tower N1623 Cái 0 Kệ Chén Tower N1623
5 Kệ Dana 3 Ngăn Cái 0 Kệ Dana 3 Ngăn
6 Kệ Dana 4 Ngăn Cái 0 Kệ Dana 4 Ngăn
7 Kệ Để Dép 3 Tầng Đại Cái 0 Kệ Để Dép 3 Tầng Đại
8 Kệ Dép 3 Tầng Nhựa Cái 89,000 Kệ Dép 3 Tầng Nhựa
9 Kệ Dép 4 Tầng Nhựa Đại Cái 285,000 Kệ Dép 4 Tầng Nhựa Đại
10 Kệ Dép Đại 3T Cái 0 Kệ Dép Đại 3T
11 Kệ Dép Đại 4T Cái 0 Kệ Dép Đại 4T
12 Kệ Dép Lưới Lớn 3T Cái 0 Kệ Dép Lưới Lớn 3T
13 Kệ Dép Lưới Lớn 4T Cái 0 Kệ Dép Lưới Lớn 4T