BẢNG BÁO GIÁ

DANH MỤC SẢN PHẨM
STT MẶT HÀNG ĐVT GIÁ BÁN HÌNH ẢNH QUY CÁCH XUẤT XỨ
Kệ Menu
1 Kệ Đế Lùa Mica A4 Cái 85,000 Kệ Đế Lùa Mica A4
2 Kệ Đế Lùa Mica A5 Cái 55,000 Kệ Đế Lùa Mica A5
3 Kệ Menu 12*18 Đế Tam Giác Cái 0 Kệ Menu 12*18 Đế Tam Giác
4 Kệ Menu A3 Ngang Cái 0 Kệ Menu A3 Ngang
5 Kệ Menu A4 Đế Bằng Cái 0 Kệ Menu A4 Đế Bằng
6 Kệ Menu A4 Ngang Cái 50,000 Kệ Menu A4 Ngang
7 Kệ Menu Mica A5 Cái 65,000 Kệ Menu Mica A5
8 Kệ Menu Mica A5 (Theo Y/C) Cái 0 Kệ Menu Mica A5 (Theo Y/C)
9 Kệ Menu Mika A4 Cái 125,000 Kệ Menu Mika A4
10 Kệ Menu Xukiva 191-A7 Cái 0 Kệ Menu Xukiva 191-A7