BẢNG BÁO GIÁ

DANH MỤC SẢN PHẨM
STT MẶT HÀNG ĐVT GIÁ BÁN HÌNH ẢNH QUY CÁCH XUẤT XỨ
Kệ Menu
1 Kệ Đế Lùa Mica A4 Cái 85,000 [19454] Kệ Đế Lùa Mica A4
2 Kệ Đế Lùa Mica A5 Cái 55,000 [19455] Kệ Đế Lùa Mica A5
3 Kệ Menu 12*18 Đế Tam Giác Cái 0 [22605] Kệ Menu 12*18 Đế Tam Giác
4 Kệ Menu A3 Ngang Cái 0 [22606] Kệ Menu A3 Ngang
5 Kệ Menu A4 Đế Bằng Cái 0 [22607] Kệ Menu A4 Đế Bằng
6 Kệ Menu A4 Ngang Cái 50,000 [22608] Kệ Menu A4 Ngang
7 Kệ Menu Mica A5 Cái 65,000 [PVN4846] Kệ Menu Mica A5
8 Kệ Menu Mica A5 (Theo Y/C) Cái 0 [22610] Kệ Menu Mica A5 (Theo Y/C)
9 Kệ Menu Mica A4 Cái 91,000 [8934578027324] Kệ Menu Mica A4
10 Kệ Menu Xukiva 191-A7 Cái 0 [22612] Kệ Menu Xukiva 191-A7