BẢNG BÁO GIÁ

DANH MỤC SẢN PHẨM
STT MẶT HÀNG ĐVT GIÁ BÁN HÌNH ẢNH QUY CÁCH XUẤT XỨ
Kệ Hồ Sơ
1 Kệ 1 Ngăn A4 Đứng Treo Tường Mica 2mm Cái 0 Kệ 1 Ngăn A4 Đứng Treo Tường Mica 2mm
2 Kệ 1 Ngăn A5 Đứng Treo Tường Mica 2mm Cái 0 Kệ 1 Ngăn A5 Đứng Treo Tường Mica 2mm
3 Kệ 2 Tầng Mica Cái 95,000 Kệ 2 Tầng Mica
4 Kệ 2 Tầng Mica Sm D02 A4 Xếp Cái 180,000 Kệ 2 Tầng Mica Sm D02 A4 Xếp
5 Kệ 2 Tầng Ráp Nhựa 182-2 Cái 65,000 Kệ 2 Tầng Ráp Nhựa 182-2
6 Kệ 3 Tầng Ráp A4 Ngang Cái 0 Kệ 3 Tầng Ráp A4 Ngang
7 Kệ 3 Tầng Ráp Nhựa 182-3 Cái 115,000 Kệ 3 Tầng Ráp Nhựa 182-3
8 Kệ 3 Tầng Ráp Nhựa 205-3 Cái 0 Kệ 3 Tầng Ráp Nhựa 205-3
9 Kệ 3 Tầng Trượt Mica 180-3 Cái 180,000 Kệ 3 Tầng Trượt Mica 180-3
10 Kệ 4 Tầng Lớn N174 Cái 0 Kệ 4 Tầng Lớn N174
11 Kệ 5 Tầng Ráp Mica 175-5 Cái 265,000 Kệ 5 Tầng Ráp Mica 175-5
12 Kệ 5 Tầng Ráp Nhựa Xukiwa 190-5 Cái 0 Kệ 5 Tầng Ráp Nhựa Xukiwa 190-5
13 Kệ Catologe 1 Ngăn A6 Dt3019 Cái 0 Kệ Catologe 1 Ngăn A6 Dt3019