BẢNG BÁO GIÁ

DANH MỤC SẢN PHẨM
STT MẶT HÀNG ĐVT GIÁ BÁN HÌNH ẢNH QUY CÁCH XUẤT XỨ
Hũ nhựa
1 Bộ Gia Vị Bộ 0 Bộ Gia Vị
2 Bộ Hộp Gia Vị Tasty Bộ 0 Bộ Hộp Gia Vị Tasty
3 Bộ Hộp Giấy Tăm Bộ 0 Bộ Hộp Giấy Tăm
4 Bộ Hủ Tăm Cá Bộ 5,000 Bộ Hủ Tăm Cá
5 Hủ 3.6K Sọc - Nắp Quai Cái 0 Hủ 3.6K Sọc - Nắp Quai
6 Hủ 5K Sọc Cái 0 Hủ 5K Sọc
7 Hủ Bát Giác Cái 0 Hủ Bát Giác
8 Hủ Bát Giác 10K Cái 0 Hủ Bát Giác 10K
9 Hủ Bát Giác 7K Cái 0 Hủ Bát Giác 7K
10 Hủ Bát Giác Ngấn 4K Cái 0 Hủ Bát Giác Ngấn 4K
11 Hủ Bát Giác Ngấn 5K Cái 0 Hủ Bát Giác Ngấn 5K
12 Hủ Bầu Kiểu Cái 0 Hủ Bầu Kiểu
13 Hủ Bông Sen Cái 0 Hủ Bông Sen