BẢNG BÁO GIÁ

DANH MỤC SẢN PHẨM
STT MẶT HÀNG ĐVT GIÁ BÁN HÌNH ẢNH QUY CÁCH XUẤT XỨ
Họng, Trụ Chữa Cháy
1 Họng Chờ Tiếp Nước Cái 0 Họng Chờ Tiếp Nước
2 Họng Tiếp Nước 2 Chạc Cái 0 Họng Tiếp Nước 2 Chạc
3 Họng Tiếp Nước 3 Chạc Cái 0 Họng Tiếp Nước 3 Chạc
4 Khóa Mở Trụ Nước (Pccc) Cái 0 Khóa Mở Trụ Nước (Pccc)
5 Trụ Cứu Hỏa Ngoài Trời Cái 0 Trụ Cứu Hỏa Ngoài Trời
6 Chân Trụ Cứu Hỏa Cái 0 Chân Trụ Cứu Hỏa