BẢNG BÁO GIÁ

DANH MỤC SẢN PHẨM
STT MẶT HÀNG ĐVT GIÁ BÁN HÌNH ẢNH QUY CÁCH XUẤT XỨ
Hệ Thống Báo Cháy
1 Đầu Báo Cháy Beam C9105 Gst Cái 0 Đầu Báo Cháy Beam C9105 Gst
2 Đầu Báo Khói Bằng Điện Fmd-Wt32 24V Dc Cái 0 Đầu Báo Khói Bằng Điện Fmd-Wt32 24V Dc
3 Đầu Báo Khói Hochiki Cái 0 Đầu Báo Khói Hochiki
4 Đầu Bo Trắng (Cái) Cái 3,000 Đầu Bo Trắng (Cái)
5 Đầu Dò Khói Quang 24Vdc (Taiwan) Cái 0 Đầu Dò Khói Quang 24Vdc (Taiwan)
6 Đầu Dò Nhiệt Cố Định (Taiwan) Cái 0 Đầu Dò Nhiệt Cố Định (Taiwan)
7 Chuông Báo Cháy 6 Inch (Taiwan) Cái 0 Chuông Báo Cháy 6 Inch (Taiwan)
8 Chuông Báo Cháy Nq618 (24V) Cái 0 Chuông Báo Cháy Nq618 (24V)
9 Trung Tâm Báo Cháy Networx-Nx8 Cái 0 Trung Tâm Báo Cháy Networx-Nx8
10 Trung Tâm Báo Cháy Yf1 (Taiwan) Cái 0 Trung Tâm Báo Cháy Yf1 (Taiwan)
11 Trung Tâm Báo Cháy Yf3 (Taiwan) Cái 0 Trung Tâm Báo Cháy Yf3 (Taiwan)
12 Còi Báo Cháy Fomosa 24V Cái 0 Còi Báo Cháy Fomosa 24V
13 Còi Báo Cháy Formosa Fmd 101 (24V) Cái 0 Còi Báo Cháy Formosa Fmd 101 (24V)