BẢNG BÁO GIÁ

DANH MỤC SẢN PHẨM
STT MẶT HÀNG ĐVT GIÁ BÁN HÌNH ẢNH QUY CÁCH XUẤT XỨ
Giỏ Nhựa
1 Giỏ 2 Quai Bít Cái 0 Giỏ 2 Quai Bít
2 Giỏ 2 Quai Có Nắp Đậy Ht Cái 0 Giỏ 2 Quai Có Nắp Đậy Ht
3 Giỏ 2 Quai Lớn Ht Cái 0 Giỏ 2 Quai Lớn Ht
4 Giỏ 2 Quai Trung Ht Cái 0 Giỏ 2 Quai Trung Ht
5 Giỏ Bầu Quai Ht 472 Cái 0 Giỏ Bầu Quai Ht 472
6 Giỏ Bông Mai Cái 0 Giỏ Bông Mai
7 Giỏ Đa Năng Có Quai(Nắp) Cái 0 Giỏ Đa Năng Có Quai(Nắp)
8 Giỏ Đa Năng G1078 Cái 0 Giỏ Đa Năng G1078
9 Giỏ Đài Loan Lớn E81148 Cái 0 Giỏ Đài Loan Lớn E81148
10 Giỏ Mai Lớn Cái 0 Giỏ Mai Lớn
11 Giỏ Nắp Đại Cái 0 Giỏ Nắp Đại
12 Giỏ Nắp Đại No.212 Cái 0 Giỏ Nắp Đại No.212
13 Giỏ Nắp Lớn Cái 0 Giỏ Nắp Lớn