BẢNG BÁO GIÁ

DANH MỤC SẢN PHẨM
STT MẶT HÀNG ĐVT GIÁ BÁN HÌNH ẢNH QUY CÁCH XUẤT XỨ
Giỏ Nhựa
1 Giỏ 2 Quai Bít cái 0 [9609] Giỏ 2 Quai Bít
2 Giỏ 2 Quai Có Nắp Đậy Ht cái 0 [9610] Giỏ 2 Quai Có Nắp Đậy Ht
3 Giỏ 2 Quai Lớn Ht cái 0 [9611] Giỏ 2 Quai Lớn Ht
4 Giỏ 2 Quai Trung Ht cái 0 [9612] Giỏ 2 Quai Trung Ht
5 Giỏ Bầu Quai Ht 472 cái 0 [9613] Giỏ Bầu Quai Ht 472
6 Giỏ Bông Mai cái 0 [9614] Giỏ Bông Mai
7 Giỏ Đa Năng Có Quai(Nắp) cái 0 [9615] Giỏ Đa Năng Có Quai(Nắp)
8 Giỏ Đa Năng G1078 cái 0 [9616] Giỏ Đa Năng G1078
9 Giỏ Đài Loan Lớn E81148 cái 0 [9617] Giỏ Đài Loan Lớn E81148
10 Giỏ Mai Lớn cái 0 [9618] Giỏ Mai Lớn
11 Giỏ Nắp Đại cái 0 [9619] Giỏ Nắp Đại
12 Giỏ Nắp Đại No.212 cái 0 [9620] Giỏ Nắp Đại No.212
13 Giỏ Nắp Lớn cái 0 [9621] Giỏ Nắp Lớn