BẢNG BÁO GIÁ

DANH MỤC SẢN PHẨM
STT MẶT HÀNG ĐVT GIÁ BÁN HÌNH ẢNH QUY CÁCH XUẤT XỨ
Giấy Vệ Sinh
1 Giấy Ăn Let Green 700 Tờ (503G, 10 * 21Cm*2Ply) Bịch 0 Giấy Ăn Let Green 700 Tờ (503G, 10 * 21Cm*2Ply)
2 Giấy Ăn Let Green 700 Tờ (503G, 10 * 21Cm*2Ply) (1Bịch=10 Gói) Bịch Nhỏ Bịch 0 Giấy Ăn Let Green 700 Tờ (503G, 10 * 21Cm*2Ply) (1Bịch=10 Gói) Bịch Nhỏ
3 Khăn giấy Bless You (Bịch Nhỏ 23*23) Bịch 10,000 Khăn giấy Bless You (Bịch Nhỏ 23*23)
4 Khăn Giấy Ăn Bless You (Bịch) 100 Tờ Bịch 18,000 Khăn Giấy Ăn Bless You (Bịch) 100 Tờ
5 Khăn giấy Bless You (Bịch) 200X200 250 Tờ Bịch 21,000 Khăn giấy Bless You (Bịch) 200X200 250 Tờ
6 Khăn Giấy Emos Bịch 100 Tờ Bịch 16,000 Khăn Giấy Emos Bịch 100 Tờ
7 Khăn Giấy Ăn Pulppy Bịch Đỏ Bịch 17,000 Khăn Giấy Ăn Pulppy Bịch Đỏ
8 Khăn Giấy Ăn Pulppy Bịch Xanh Bịch 20,000 Khăn Giấy Ăn Pulppy Bịch Xanh
9 Giấy Vệ Sinh An An Cuộn 1 lốc/10 cuộn Cuộn 32,000 Giấy Vệ Sinh An An Cuộn 1 lốc/10 cuộn
10 Giấy Vệ Sinh Sài Gòn Vàng Cuộn có lõi Cuộn 3,500 Giấy Vệ Sinh Sài Gòn Vàng Cuộn có lõi
11 Giấy Vệ Sinh Bảo Bảo 1Kg (1 Lốc = 6 Cuộn) Cuộn 0 Giấy Vệ Sinh Bảo Bảo 1Kg (1 Lốc = 6 Cuộn)
12 Lốc 10 cuộn giấy vệ sinh không lõi Bảo Bảo Cuộn 0 Lốc 10 cuộn giấy vệ sinh không lõi Bảo Bảo
13 Giấy Vệ Sinh Bless You (Cuộn) Cuộn 7,000 Giấy Vệ Sinh Bless You (Cuộn)