BẢNG BÁO GIÁ

DANH MỤC SẢN PHẨM
STT MẶT HÀNG ĐVT GIÁ BÁN HÌNH ẢNH QUY CÁCH XUẤT XỨ
Giấy Vệ Sinh
1 Giấy Ăn Let Green 700 Tờ (503G, 10 * 21Cm*2Ply) Bịch 0 [4633] Giấy Ăn Let Green 700 Tờ (503G, 10 * 21Cm*2Ply)
2 Giấy Ăn Let Green 700 Tờ (503G, 10 * 21Cm*2Ply) (1Bịch=10 Gói) Bịch Nhỏ Bịch 0 [4634] Giấy Ăn Let Green 700 Tờ (503G, 10 * 21Cm*2Ply) (1Bịch=10 Gói) Bịch Nhỏ
3 Khăn giấy Bless You (Bịch Nhỏ 23*23) Bịch 0 [8934964124057] Khăn giấy Bless You (Bịch Nhỏ 23*23) product.origin(6,)
4 Khăn Giấy Ăn Bless You 100 Tờ Bịch 0 [8934964124064] Khăn Giấy Ăn Bless You  100 Tờ product.origin(6,)
5 Khăn giấy Bless You 200X200 250 Tờ Bịch 0 [8934964124514] Khăn giấy Bless You  200X200 250 Tờ product.origin(6,)
6 Khăn Giấy Emos Bịch 100 Tờ Bịch 0 [8935250402019] Khăn Giấy Emos Bịch 100 Tờ
7 Khăn Giấy Ăn Pulppy Bịch Đỏ Bịch 17,000 [8935018801665] Khăn Giấy Ăn Pulppy Bịch Đỏ
8 Khăn Giấy Ăn Pulppy Bịch Xanh Bịch 0 [8935018801948] Khăn Giấy Ăn Pulppy Bịch Xanh product.origin(6,)
9 Giấy Vệ Sinh An An Cuộn 1 lốc/10 cuộn Cuộn 0 [8935018800118] Giấy Vệ Sinh An An Cuộn 1 lốc/10 cuộn product.origin(6,)
10 Giấy Vệ Sinh Sài Gòn Vàng Cuộn có lõi Cuộn 0 [8934964100273G] Giấy Vệ Sinh Sài Gòn Vàng Cuộn có lõi product.origin(6,)
11 Giấy Vệ Sinh Bảo Bảo 1Kg (1 Lốc = 6 Cuộn) Cuộn 0 [26845] Giấy Vệ Sinh Bảo Bảo 1Kg (1 Lốc = 6 Cuộn)
12 Lốc 10 cuộn giấy vệ sinh không lõi Bảo Bảo Cuộn 0 [26846] Lốc 10 cuộn giấy vệ sinh không lõi Bảo Bảo
13 Giấy Vệ Sinh Bless You (Cuộn) Cuộn 0 [26847] Giấy Vệ Sinh Bless You (Cuộn)