BẢNG BÁO GIÁ

DANH MỤC SẢN PHẨM
STT MẶT HÀNG ĐVT GIÁ BÁN HÌNH ẢNH QUY CÁCH XUẤT XỨ
Giày, Ủng Chống Tĩnh Điện
1 Bọc Giày Nilong Cpe Trắng Bịch 350,000 Bọc Giày Nilong Cpe Trắng
2 Bọc Giày Nilong Cpe Xanh Bịch 150,000 Bọc Giày Nilong Cpe Xanh
3 Bọc Giày Vải Không Dệt Màu Trắng Bịch 160,000 Bọc Giày Vải Không Dệt Màu Trắng
4 Bọc Giày Vải Không Dệt Màu Xanh Bịch 250,000 Bọc Giày Vải Không Dệt Màu Xanh
5 Giày Chống Tĩnh Điện Linkworld 4 Mắt S35 Đôi 90,000 Giày Chống Tĩnh Điện Linkworld 4 Mắt S35
6 Giày Chống Tĩnh Điện Linkworld 4 Mắt S36 Đôi 90,000 Giày Chống Tĩnh Điện Linkworld 4 Mắt S36
7 Giày Chống Tĩnh Điện Linkworld 4 Mắt S39 Đôi 90,000 Giày Chống Tĩnh Điện Linkworld 4 Mắt S39
8 Giày Chống Tĩnh Điện Linkworld 4 Mắt S41 Đôi 90,000 Giày Chống Tĩnh Điện Linkworld 4 Mắt S41
9 Giày Chống Tĩnh Điện Linkworld 4 Mắt S45 Đôi 90,000 Giày Chống Tĩnh Điện Linkworld 4 Mắt S45
10 Giày Chống Tĩnh Điện Linkworld 4 Mắt S47 Đôi 85,000 Giày Chống Tĩnh Điện Linkworld 4 Mắt S47
11 Giày Chống Tĩnh Điện Linkworld Liền Mặt S35 Đôi 85,000 Giày Chống Tĩnh Điện Linkworld Liền Mặt S35
12 Giày Chống Tĩnh Điện Linkworld Liền Mặt S39 Đôi 85,000 Giày Chống Tĩnh Điện Linkworld Liền Mặt S39
13 Giày Chống Tĩnh Điện Linkworld Liền Mặt S40 Đôi 85,000 Giày Chống Tĩnh Điện Linkworld Liền Mặt S40