BẢNG BÁO GIÁ

DANH MỤC SẢN PHẨM
STT MẶT HÀNG ĐVT GIÁ BÁN HÌNH ẢNH QUY CÁCH XUẤT XỨ
Giấy than
1 Giấy Than 2 Mặt Tq Xanh Xấp 0 Giấy Than 2 Mặt Tq Xanh
2 Giấy Than A4 Deli E39834 100 Tờ Xấp 0 Giấy Than A4 Deli E39834 100 Tờ
3 Giấy Than Gstar Đen Xấp 0 Giấy Than Gstar Đen
4 Giấy Than Gstar Xanh Xấp 66,000 Giấy Than Gstar Xanh
5 Giấy Than Horse Xanh H Xấp 95,000 Giấy Than Horse Xanh H
6 Giấy Than Kokusai A4 Xấp 0 Giấy Than Kokusai A4
7 Giấy Than Kokusai Xanh Xấp 0 Giấy Than Kokusai Xanh
8 Giấy Than Gstar Xanh T Tờ 1,000 Giấy Than Gstar Xanh T
9 Giấy Than Horse Xanh T Tờ 2,000 Giấy Than Horse Xanh T