BẢNG BÁO GIÁ

DANH MỤC SẢN PHẨM
STT MẶT HÀNG ĐVT GIÁ BÁN HÌNH ẢNH QUY CÁCH XUẤT XỨ
Giấy Scan
1 Giấy Scan Gateway A3 (250 Tờ)-83 Xấp 485,000 Giấy Scan Gateway A3 (250 Tờ)-83
2 Giấy Scan Gateway A4 (250 Tờ)-73 Xấp 190,000 Giấy Scan Gateway A4 (250 Tờ)-73
3 Giấy Scan Gateway A4 (250 Tờ)-83 Xấp 385,000 Giấy Scan Gateway A4 (250 Tờ)-83
4 Giấy Scan Gateway A4 (500 Tờ)- Dl53 Xấp 0 Giấy Scan Gateway A4 (500 Tờ)- Dl53
5 Giấy Scan Gateway A4 (500 Tờ)- Dl63 Xấp 0 Giấy Scan Gateway A4 (500 Tờ)- Dl63
6 Giấy Scan Gateway Paper A3 83G Xấp 385,000 Giấy Scan Gateway Paper A3 83G
7 Giấy Scan Gateway A4 (250 Tờ)-93 Xấp 205,000 Giấy Scan Gateway A4 (250 Tờ)-93