BẢNG BÁO GIÁ

DANH MỤC SẢN PHẨM
STT MẶT HÀNG ĐVT GIÁ BÁN HÌNH ẢNH QUY CÁCH XUẤT XỨ
Giấy Scan
1 Giấy Scan Gateway A3 (250 Tờ)-83 Xấp 425,000 [8934578027847] Giấy Scan Gateway A3 (250 Tờ)-83 product.origin(6,)
2 Giấy Scan Gateway A4 (250 Tờ)-73 Xấp 190,000 [48809] Giấy Scan Gateway A4 (250 Tờ)-73
3 Giấy Scan Gateway A4 (250 Tờ)-83 Xấp 225,000 [5019351121758] Giấy Scan Gateway A4 (250 Tờ)-83
4 Giấy Scan Gateway A4 (500 Tờ)- Dl53 Xấp 0 [48811] Giấy Scan Gateway A4 (500 Tờ)- Dl53
5 Giấy Scan Gateway A4 (500 Tờ)- Dl63 Xấp 0 [48812] Giấy Scan Gateway A4 (500 Tờ)- Dl63
6 Giấy Scan Gateway Paper A3 83G Xấp 385,000 [48813] Giấy Scan Gateway Paper A3 83G
7 Giấy Scan Gateway A4 (250 Tờ)-93 Xấp 205,000 [48814] Giấy Scan Gateway A4 (250 Tờ)-93