BẢNG BÁO GIÁ

DANH MỤC SẢN PHẨM
STT MẶT HÀNG ĐVT GIÁ BÁN HÌNH ẢNH QUY CÁCH XUẤT XỨ
Giấy Phân Trang
1 Phân Trang Giấy 10 Màu Không Số PGRAND (1 BỊCH= 5 XẤP) Xấp 13,000 [48788] Phân Trang Giấy 10 Màu Không Số PGRAND (1 BỊCH= 5 XẤP)
2 Phân Trang Giấy Pgrand 10 Số (1 BỊCH = 5 XẤP) Xấp 12,000 [48789] Phân Trang Giấy Pgrand 10 Số (1 BỊCH = 5 XẤP)
3 Phân Trang Giấy Pgrand 12 Số Xấp 16,000 [48790] Phân Trang Giấy Pgrand 12 Số
4 Phân Trang Giấy 12 Số Kingstar Xấp 0 [48791] Phân Trang Giấy 12 Số Kingstar
5 Phân Trang Nhựa 10 Không Số Xấp 0 [48792] Phân Trang Nhựa 10 Không Số
6 Phân Trang Nhựa 10 Số(VC) Xấp 7,000 [48793] Phân Trang Nhựa 10 Số(VC)
7 Phân Trang Nhựa 10 Số (LD) Xấp 12,000 [48794] Phân Trang Nhựa 10 Số (LD)
8 Phân Trang Nhựa 12 Không Số Xấp 11,000 [48795] Phân Trang Nhựa 12 Không Số
9 Phân Trang Nhựa 12 Số (VC) Xấp 8,000 [48796] Phân Trang Nhựa 12 Số (VC)
10 Phân Trang Nhựa 24 Chữ Cái (VC) Xấp 24,000 [4201019496] Phân Trang Nhựa 24 Chữ Cái (VC) product.origin(6,)
11 Phân Trang Nhựa 31 Số Kingstar Xấp 50,500 [48798] Phân Trang Nhựa 31 Số Kingstar
12 Giấy Đánh Dấu Trang 5 Màu Deli - 9087 Xấp 0 [48799] Giấy Đánh Dấu Trang 5 Màu Deli - 9087
13 Giấy Đánh Dấu Trang 5 Màu Deli - 9088 Xấp 0 [48800] Giấy Đánh Dấu Trang 5 Màu Deli - 9088