BẢNG BÁO GIÁ

DANH MỤC SẢN PHẨM
STT MẶT HÀNG ĐVT GIÁ BÁN HÌNH ẢNH QUY CÁCH XUẤT XỨ
Giấy Phân Trang
1 Phân Trang Giấy 10 Màu Không Số PGRAND (1 BỊCH= 5 XẤP) Xấp 13,000 Phân Trang Giấy 10 Màu Không Số PGRAND (1 BỊCH= 5 XẤP)
2 Phân Trang Giấy 10 Số (1 BỊCH = 5 XẤP) Xấp 14,000 Phân Trang Giấy 10 Số (1 BỊCH = 5 XẤP)
3 Phân Trang Giấy 12 Số Xấp 16,000 Phân Trang Giấy 12 Số
4 Phân Trang Giấy 12 Số Kingstar Xấp 0 Phân Trang Giấy 12 Số Kingstar
5 Phân Trang Nhựa 10 Không Số Xấp 0 Phân Trang Nhựa 10 Không Số
6 Phân Trang Nhựa 10 Số(VC) Xấp 12,000 Phân Trang Nhựa 10 Số(VC)
7 Phân Trang Nhựa 10 Số (LD) Xấp 12,000 Phân Trang Nhựa 10 Số (LD)
8 Phân Trang Nhựa 12 Không Số Xấp 11,000 Phân Trang Nhựa 12 Không Số
9 Phân Trang Nhựa 12 Số (VC) Xấp 15,000 Phân Trang Nhựa 12 Số (VC)
10 Phân Trang Nhựa 24 Chữ Cái (VC) Xấp 30,000 Phân Trang Nhựa 24 Chữ Cái (VC)
11 Phân Trang Nhựa 31 Số Kingstar Xấp 50,500 Phân Trang Nhựa 31 Số Kingstar
12 Giấy Đánh Dấu Trang 5 Màu Deli - 9087 Xấp 0 Giấy Đánh Dấu Trang 5 Màu Deli - 9087
13 Giấy Đánh Dấu Trang 5 Màu Deli - 9088 Xấp 0 Giấy Đánh Dấu Trang 5 Màu Deli - 9088