BẢNG BÁO GIÁ

DANH MỤC SẢN PHẨM
STT MẶT HÀNG ĐVT GIÁ BÁN HÌNH ẢNH QUY CÁCH XUẤT XỨ
Giấy Niêm Phong
1 Giấy Niêm Phong A4 Xấp 15,000 Giấy Niêm Phong A4
2 Giấy Niêm Phong Loại Nhỏ Xấp 0 Giấy Niêm Phong Loại Nhỏ
3 Giấy Niêm Phong (Bu Loa) Xấp 22,000 Giấy Niêm Phong (Bu Loa)
4 Giấy Niêm Phong Bể Tờ 70,000 Giấy Niêm Phong Bể