BẢNG BÁO GIÁ

DANH MỤC SẢN PHẨM
STT MẶT HÀNG ĐVT GIÁ BÁN HÌNH ẢNH QUY CÁCH XUẤT XỨ
Giấy Nhám
1 Giấy Nhám 150 Tờ 10,000 Giấy Nhám 150
2 Giấy Nhám 180 Tờ 8,000 Giấy Nhám 180
3 Giấy Nhám Aa180 (Tờ) Tờ 25,000 Giấy Nhám Aa180 (Tờ)
4 Giấy Nhám Aa320 (Tờ) Tờ 0 Giấy Nhám Aa320 (Tờ)
5 Giấy Nhám Aa-80 (Khổ 1M) Tờ 25,000 Giấy Nhám Aa-80 (Khổ 1M)
6 Giấy Nhám Fujistar 230 X 280 Tờ 0 Giấy Nhám Fujistar 230 X 280
7 Giấy Nhám Mịn Tờ 15,000 Giấy Nhám Mịn
8 Giấy Nhám Nhật P600 Tờ 12,000 Giấy Nhám Nhật P600
9 Giấy Nhám P240 Tờ 0 Giấy Nhám P240
10 Giấy Nhám Riken P240 Tờ 0 Giấy Nhám Riken P240
11 Giấy Nhám Riken P320 Tờ 8,000 Giấy Nhám Riken P320
12 Giấy Nhám Riken P600 Tờ 8,000 Giấy Nhám Riken P600
13 Giấy Nhám Thô Tờ 0 Giấy Nhám Thô