BẢNG BÁO GIÁ

DANH MỤC SẢN PHẨM
STT MẶT HÀNG ĐVT GIÁ BÁN HÌNH ẢNH QUY CÁCH XUẤT XỨ
Giấy Màu Thủ Công
1 Giấy Màu Thủ Công Khổ A2 Tờ 0 [48348] Giấy Màu Thủ Công Khổ A2
2 Giấy Màu Thủ Công Khổ A3 Tờ 0 [48349] Giấy Màu Thủ Công Khổ A3
3 Giấy Màu Thủ Công Khổ A3 (Đỏ) Tờ 0 [48350] Giấy Màu Thủ Công Khổ A3 (Đỏ)
4 Giấy Màu Thủ Công Khổ A3 (Lá) Tờ 0 [48351] Giấy Màu Thủ Công Khổ A3 (Lá)
5 Giấy Màu Thủ Công Khổ A3 (Vàng) Tờ 0 [48352] Giấy Màu Thủ Công Khổ A3 (Vàng)
6 Giấy Màu Thủ Công Tờ 0 [48353] Giấy Màu Thủ Công
7 Giấy Màu Thủ Công Khổ Nhỏ 39X54 Cam Tờ 0 [48354] Giấy Màu Thủ Công Khổ Nhỏ 39X54 Cam
8 Giấy Màu Thủ Công Khổ Nhỏ 39X54 Đen Tờ 0 [48355] Giấy Màu Thủ Công Khổ Nhỏ 39X54 Đen
9 Giấy Màu Thủ Công Có Keo (1 LỐC= 10 XẤP) Xấp 7,000 [8934578034078] Giấy Màu Thủ Công Có Keo (1 LỐC= 10 XẤP) product.origin(6,)
10 Giấy Màu Thủ Công Không Keo Xấp 6,000 [8934578050757] Giấy Màu Thủ Công Không Keo