BẢNG BÁO GIÁ

DANH MỤC SẢN PHẨM
STT MẶT HÀNG ĐVT GIÁ BÁN HÌNH ẢNH QUY CÁCH XUẤT XỨ
Giấy Kiểm Tra
1 Giấy Kiểm Tra Xấp 48,000 [48343] Giấy Kiểm Tra
2 Giấy Kiểm Tra Vibook Vĩnh Tiến (Định Lượng 100G) Tờ 0 [48344] Giấy Kiểm Tra Vibook Vĩnh Tiến (Định Lượng 100G)
3 Giấy Kiểm Tra Vibook Vĩnh Tiến (Định Lượng 70G) Tờ 10,000 [8936033120496] Giấy Kiểm Tra Vibook Vĩnh Tiến (Định Lượng 70G)
4 Giấy Kiểm Tra Vibook Vĩnh Tiến (Định Lượng 80G) Tờ 0 [48346] Giấy Kiểm Tra Vibook Vĩnh Tiến (Định Lượng 80G)