BẢNG BÁO GIÁ

DANH MỤC SẢN PHẨM
STT MẶT HÀNG ĐVT GIÁ BÁN HÌNH ẢNH QUY CÁCH XUẤT XỨ
Giấy In
1 Giấy In Double A A4 Định Lượng 70 gsm Có Thùng Ream 0 Giấy In Double A A4 Định Lượng 70 gsm Có Thùng
2 Giấy In Bill Cho Máy Tính HT 100TM Cuộn 0 Giấy In Bill Cho Máy Tính HT 100TM
3 Giấy In Bill 50*40 Cuộn 0 Giấy In Bill 50*40
4 Giấy In Bill 57*30 Cuộn 14,000 Giấy In Bill 57*30
5 Giấy In Bill 57*45 Cuộn 6,500 Giấy In Bill 57*45
6 Giấy In Bill 75*30 Cuộn 6,600 Giấy In Bill 75*30
7 Giấy In Bill 75*45 Cuộn 7,500 Giấy In Bill 75*45
8 Giấy In Bill 75*48 Cuộn 7,500 Giấy In Bill 75*48
9 Giấy In Bill 80*30 Cuộn 9,000 Giấy In Bill 80*30
10 Giấy In Bill 80*65 Cuộn 16,000 Giấy In Bill 80*65
11 Giấy In Bill 80*80 Cuộn 24,500 Giấy In Bill 80*80
12 Giấy In Bill 80X57 Cuộn 12,000 Giấy In Bill 80X57
13 Giấy In Bill Hr100 Tm Cuộn 8,000 Giấy In Bill Hr100 Tm