BẢNG BÁO GIÁ

DANH MỤC SẢN PHẨM
STT MẶT HÀNG ĐVT GIÁ BÁN HÌNH ẢNH QUY CÁCH XUẤT XỨ
Giấy in Supreme
1 Giấy In Supreme A5 Định Lượng 70 gsm Ream 32,000 [8852413564295] Giấy In Supreme A5 Định Lượng 70 gsm product.origin(6,)
2 Giấy In Supreme A5 Định Lượng 80 gsm Ream 36,000 [48193] Giấy In Supreme A5 Định Lượng 80 gsm
3 Giấy In Supreme A3 Định Lượng 70 gsm Ream 126,000 [8852413450901] Giấy In Supreme A3 Định Lượng 70 gsm product.origin(6,)
4 Giấy In Supreme A4 Định Lượng 70 gsm Ream 62,000 [8852413917541] Giấy In Supreme A4 Định Lượng 70 gsm product.origin(6,)
5 Giấy In Supreme A4 Định Lượng 80 gsm Ream 70,000 [8852413437155] Giấy In Supreme A4 Định Lượng 80 gsm product.origin(6,)
6 Giấy In Supreme A3 Định Lượng 80 gsm Ream 141,000 [gi80g] Giấy In Supreme A3 Định Lượng 80 gsm