BẢNG BÁO GIÁ

DANH MỤC SẢN PHẨM
STT MẶT HÀNG ĐVT GIÁ BÁN HÌNH ẢNH QUY CÁCH XUẤT XỨ
Giấy in Supreme
1 Giấy In Supreme A5 Định Lượng 70 gsm Ream 32,000 [48192] Giấy In Supreme A5 Định Lượng 70 gsm
2 Giấy In Supreme A5 Định Lượng 80 gsm Ream 36,000 [48193] Giấy In Supreme A5 Định Lượng 80 gsm
3 Giấy In Supreme A3 Định Lượng 70 gsm Ream 126,000 [48194] Giấy In Supreme A3 Định Lượng 70 gsm
4 Giấy In Supreme A4 Định Lượng 70 gsm Ream 62,000 [48195] Giấy In Supreme A4 Định Lượng 70 gsm
5 Giấy In Supreme A4 Định Lượng 80 gsm Ream 70,000 [8852413437155] Giấy In Supreme A4 Định Lượng 80 gsm
6 Giấy In Supreme A3 Định Lượng 80 gsm Ream 141,000 [48197] Giấy In Supreme A3 Định Lượng 80 gsm