BẢNG BÁO GIÁ

DANH MỤC SẢN PHẨM
STT MẶT HÀNG ĐVT GIÁ BÁN HÌNH ẢNH QUY CÁCH XUẤT XỨ
Giấy in Subaru
1 Giấy In Subaru A4 Định Lượng 60 gsm Ream 0 Giấy In Subaru A4 Định Lượng 60 gsm
2 Giấy In Subaru Extra Đỏ A4 Định Lượng 68 gsm Ream 0 Giấy In Subaru Extra Đỏ A4 Định Lượng 68 gsm
3 Giấy In Subaru 70 A4 Định Lượng 70 gsm Ream 0 Giấy In Subaru 70 A4 Định Lượng 70 gsm
4 Giấy In Subaru Plus A4 Định Lượng 70 gsm Cái 54,000 Giấy In Subaru Plus A4 Định Lượng 70 gsm