BẢNG BÁO GIÁ

DANH MỤC SẢN PHẨM
STT MẶT HÀNG ĐVT GIÁ BÁN HÌNH ẢNH QUY CÁCH XUẤT XỨ
Giấy in Sang Hà
1 Giấy In Sang Hà A3 Định Lượng 70 gsm Ream 125,000 [48181] Giấy In Sang Hà A3 Định Lượng 70 gsm
2 Giấy In Sang Hà A5 Định Lượng 70 gsm Ream 55,000 [48182] Giấy In Sang Hà A5 Định Lượng 70 gsm
3 Giấy In Sang Hà A4 Định Lượng 70 gsm Ream 70,000 [48183] Giấy In Sang Hà A4 Định Lượng 70 gsm
4 Giấy In Sang Hà A3 Định Lượng 80 gsm Ream 130,000 [48184] Giấy In Sang Hà A3 Định Lượng 80 gsm
5 Giấy In Sang Hà A4 Định Lượng 80 gsm Ream 120,000 [48185] Giấy In Sang Hà A4 Định Lượng 80 gsm
6 Giấy In Sang Hà A5 Định Lượng 80 gsm Ream 37,500 [48186] Giấy In Sang Hà A5 Định Lượng 80 gsm
7 Giấy Gói Sang Hà 82 A3 Tờ 124,000 [56446] Giấy Gói Sang Hà 82 A3
8 Giấy Gói Sang Hà 82 A4 Tờ 60,000 [56445] Giấy Gói Sang Hà 82 A4
9 Giấy Gói Sang Hà 82 A5 Tờ 0 [56444] Giấy Gói Sang Hà 82 A5
10 Giấy Gói Sang Hà 72 A5 Tờ 24,000 [56443] Giấy Gói Sang Hà 72 A5
11 Giấy Gói Sang Hà 72 A4 Tờ 55,000 [56442] Giấy Gói Sang Hà 72 A4
12 Giấy Gói Sang Hà 72 A3 Tờ 0 [56441] Giấy Gói Sang Hà 72 A3
13 Giấy In Sang Hà A4 Định Lượng 80 gsm VT Ream 64,000 [55627] Giấy In Sang Hà A4 Định Lượng 80 gsm VT