BẢNG BÁO GIÁ

DANH MỤC SẢN PHẨM
STT MẶT HÀNG ĐVT GIÁ BÁN HÌNH ẢNH QUY CÁCH XUẤT XỨ
Giấy in Sang Hà
1 Giấy In Sang Hà A3 Định Lượng 70 gsm Ream 125,000 Giấy In Sang Hà A3 Định Lượng 70 gsm
2 Giấy In Sang Hà A5 Định Lượng 70 gsm Ream 55,000 Giấy In Sang Hà A5 Định Lượng 70 gsm
3 Giấy In Sang Hà A4 Định Lượng 70 gsm Ream 70,000 Giấy In Sang Hà A4 Định Lượng 70 gsm
4 Giấy In Sang Hà A3 Định Lượng 80 gsm Ream 130,000 Giấy In Sang Hà A3 Định Lượng 80 gsm
5 Giấy In Sang Hà A4 Định Lượng 80 gsm Ream 120,000 Giấy In Sang Hà A4 Định Lượng 80 gsm
6 Giấy In Sang Hà A5 Định Lượng 80 gsm Ream 37,500 Giấy In Sang Hà A5 Định Lượng 80 gsm
7 Giấy Gói Sang Hà 82 A3 Tờ 124,000 Giấy Gói Sang Hà 82 A3
8 Giấy Gói Sang Hà 82 A4 Tờ 60,000 Giấy Gói Sang Hà 82 A4
9 Giấy Gói Sang Hà 82 A5 Tờ 0 Giấy Gói Sang Hà 82 A5
10 Giấy Gói Sang Hà 72 A5 Tờ 24,000 Giấy Gói Sang Hà 72 A5
11 Giấy Gói Sang Hà 72 A4 Tờ 55,000 Giấy Gói Sang Hà 72 A4
12 Giấy Gói Sang Hà 72 A3 Tờ 0 Giấy Gói Sang Hà 72 A3
13 Giấy In Sang Hà A4 Định Lượng 80 gsm VT Ream 64,000 Giấy In Sang Hà A4 Định Lượng 80 gsm VT