BẢNG BÁO GIÁ

DANH MỤC SẢN PHẨM
STT MẶT HÀNG ĐVT GIÁ BÁN HÌNH ẢNH QUY CÁCH XUẤT XỨ
Giấy in Quality
1 Giấy In Quality A4 Định Lượng 70 gsm Ream 56,000 [8858741714241] Giấy In Quality A4 Định Lượng 70 gsm product.origin(6,)
2 Giấy In Quality A4 Định Lượng 80 gsm Ream 68,000 [48178] Giấy In Quality A4 Định Lượng 80 gsm
3 Giấy In Quality A3 Định Lượng 70 gsm Ream 122,000 [48179] Giấy In Quality A3 Định Lượng 70 gsm
4 Giấy In Quality A5 Định Lượng 70 gsm Ream 31,000 [48180] Giấy In Quality A5 Định Lượng 70 gsm