BẢNG BÁO GIÁ

DANH MỤC SẢN PHẨM
STT MẶT HÀNG ĐVT GIÁ BÁN HÌNH ẢNH QUY CÁCH XUẤT XỨ
Giấy in Phòng Sạch
1 Giấy In Phòng Sạch Km Màu Trắng A3 Ream 0 [48297] Giấy In Phòng Sạch Km Màu Trắng A3
2 Giấy In Phòng Sạch Km Nhiều Màu A3 Ream 0 [48298] Giấy In Phòng Sạch Km Nhiều Màu A3
3 Giấy In Phòng Sạch Km Nhiều Màu A4 Ream 0 [48299] Giấy In Phòng Sạch Km Nhiều Màu A4
4 Giấy In Phòng Sạch Màu Trắng A4 Km Ream 0 [48302] Giấy In Phòng Sạch Màu Trắng A4 Km
5 Giấy In Phòng Sạch Màu Vàng A4 Ream 0 [48303] Giấy In Phòng Sạch Màu Vàng A4
6 Giấy In Phòng Sạch Màu Trắng A3 Ream 190,000 [56621] Giấy In Phòng Sạch Màu Trắng A3
7 Giấy In Phòng Sạch Màu Trắng A4 Ream 80,000 [56622] Giấy In Phòng Sạch Màu Trắng A4
8 Giấy In Phòng Sạch Màu Xanh A4 Ream 70,000 [56623] Giấy In Phòng Sạch Màu Xanh A4