BẢNG BÁO GIÁ

DANH MỤC SẢN PHẨM
STT MẶT HÀNG ĐVT GIÁ BÁN HÌNH ẢNH QUY CÁCH XUẤT XỨ
Giấy in Paper One
1 Giấy In Paper One A4 Định Lượng 100 gsm Ream 126,000 [8993242594029] Giấy In Paper One A4 Định Lượng 100 gsm product.origin(6,)
2 Giấy In Paper One A5 Định Lượng 100 gsm Ream 0 [48169] Giấy In Paper One A5 Định Lượng 100 gsm
3 Giấy In Paper One A3 Định Lượng 70 gsm Ream 127,000 [8993242597549] Giấy In Paper One A3 Định Lượng 70 gsm product.origin(6,)
4 Giấy In Paper One A4 Định Lượng 70 gsm Ream 63,000 [8993242596955] Giấy In Paper One A4 Định Lượng 70 gsm product.origin(6,)
5 Giấy In Paper One A5 Định Lượng 70 gsm Ream 34,000 [8993242597945] Giấy In Paper One A5 Định Lượng 70 gsm product.origin(6,)
6 Giấy In Paper One A3 Định Lượng 80 gsm Ream 152,000 [8993242597457] Giấy In Paper One A3 Định Lượng 80 gsm product.origin(6,)
7 Giấy In Paper One A4 Định Lượng 80 gsm Ream 75,000 [8993242596993] Giấy In Paper One A4 Định Lượng 80 gsm product.origin(6,)
8 Giấy In Paper One A5 Định Lượng 80 gsm Ream 40,000 [48175] Giấy In Paper One A5 Định Lượng 80 gsm product.origin(6,)
9 Giấy In Paper One A4 Định Lượng 85 gsm Ream 72,000 [48176] Giấy In Paper One A4 Định Lượng 85 gsm