BẢNG BÁO GIÁ

DANH MỤC SẢN PHẨM
STT MẶT HÀNG ĐVT GIÁ BÁN HÌNH ẢNH QUY CÁCH XUẤT XỨ
Giấy in Paper One
1 Giấy In Paper One A4 Định Lượng 100 gsm Ream 145,000 Giấy In Paper One A4 Định Lượng 100 gsm
2 Giấy In Paper One A5 Định Lượng 100 gsm Ream 0 Giấy In Paper One A5 Định Lượng 100 gsm
3 Giấy In Paper One A3 Định Lượng 70 gsm Ream 0 Giấy In Paper One A3 Định Lượng 70 gsm
4 Giấy In Paper One A4 Định Lượng 70 gsm Ream 0 Giấy In Paper One A4 Định Lượng 70 gsm
5 Giấy In Paper One A5 Định Lượng 70 gsm Ream 0 Giấy In Paper One A5 Định Lượng 70 gsm
6 Giấy In Paper One A3 Định Lượng 80 gsm Ream 0 Giấy In Paper One A3 Định Lượng 80 gsm
7 Giấy In Paper One A4 Định Lượng 80 gsm Ream 0 Giấy In Paper One A4 Định Lượng 80 gsm
8 Giấy In Paper One A5 Định Lượng 80 gsm Ream 0 Giấy In Paper One A5 Định Lượng 80 gsm
9 Giấy In Paper One A4 Định Lượng 85 gsm Ream 72,000 Giấy In Paper One A4 Định Lượng 85 gsm