BẢNG BÁO GIÁ

DANH MỤC SẢN PHẨM
STT MẶT HÀNG ĐVT GIÁ BÁN HÌNH ẢNH QUY CÁCH XUẤT XỨ
Giấy in Liên Tục
1 Giấy In Liên Tục 5 Liên 240x279 Không Chia Thùng 330,000 [48273] Giấy In Liên Tục 5 Liên 240x279 Không Chia
2 Giấy In Liên Tục 1 Liên 210x279 Chia 2 Thùng 325,000 [48275] Giấy In Liên Tục 1 Liên 210x279 Chia 2
3 Giấy In Liên Tục 1 Liên 210x279 Không Chia Thùng 225,000 [48276] Giấy In Liên Tục 1 Liên 210x279 Không Chia
4 Giấy In Liên Tục 1 Liên 240x279 Không Chia Thùng 205,000 [48277] Giấy In Liên Tục 1 Liên 240x279 Không Chia
5 Giấy In Liên Tục 1 Liên 240x279 Chia 2 Thùng 325,000 [48278] Giấy In Liên Tục 1 Liên 240x279 Chia 2
6 Giấy In Liên Tục 2 Liên 210x279 Chia 2 Thùng 390,000 [48279] Giấy In Liên Tục 2 Liên 210x279 Chia 2
7 Giấy In Liên Tục 2 Liên 210x279 Không Chia Thùng 315,000 [48280] Giấy In Liên Tục 2 Liên 210x279 Không Chia
8 Giấy In Liên Tục 2 Liên 240x279 Chia 2 Màu Xanh Lá Thùng 345,000 [48281] Giấy In Liên Tục 2 Liên 240x279 Chia 2 Màu Xanh Lá
9 Giấy In Liên Tục 2 Liên 240x279 Không Chia Màu Xanh Lá Thùng 335,000 [48282] Giấy In Liên Tục 2 Liên 240x279 Không Chia Màu Xanh Lá
10 Giấy In Liên Tục 2 Liên 240x2 Trắng,Vàng Thùng 0 [48283] Giấy In Liên Tục 2 Liên 240x2 Trắng,Vàng
11 Giấy In Liên Tục 3 Liên 210x279 Chia 2 Thùng 333,000 [48284] Giấy In Liên Tục 3 Liên 210x279 Chia 2
12 Giấy In Liên Tục 3 Liên 210x279 Không Chia Thùng 305,000 [48286] Giấy In Liên Tục 3 Liên 210x279 Không Chia
13 Giấy In Liên Tục 3 Liên 240x279 Chia 2 (Màu Xanh Lá) Thùng 350,000 [48287] Giấy In Liên Tục 3 Liên 240x279 Chia 2 (Màu Xanh Lá)