BẢNG BÁO GIÁ

DANH MỤC SẢN PHẨM
STT MẶT HÀNG ĐVT GIÁ BÁN HÌNH ẢNH QUY CÁCH XUẤT XỨ
Giấy in IK Plus
1 Giấy In IK Plus A5 Định Lượng 70 gsm Ream 0 Giấy In IK Plus A5 Định Lượng 70 gsm
2 Giấy In IK Plus A3 Định Lượng 70 gsm Ream 0 Giấy In IK Plus A3 Định Lượng 70 gsm
3 Giấy In IK Plus A4 Định Lượng 70 gsm Ream 0 Giấy In IK Plus A4 Định Lượng 70 gsm
4 Giấy In IK Plus A3 Định Lượng 80 gsm Ream 0 Giấy In IK Plus A3 Định Lượng 80 gsm
5 Giấy In IK Plus A5 Định Lượng 80 gsm Ream 0 Giấy In IK Plus A5 Định Lượng 80 gsm
6 Giấy In IK Plus A4 Định Lượng 80 gsm Ream 0 Giấy In IK Plus A4 Định Lượng 80 gsm
7 Giấy In IK Plus A6 Định Lượng 80 gsm Cái 32,000 Giấy In IK Plus A6 Định Lượng 80 gsm