BẢNG BÁO GIÁ

DANH MỤC SẢN PHẨM
STT MẶT HÀNG ĐVT GIÁ BÁN HÌNH ẢNH QUY CÁCH XUẤT XỨ
Giấy in IK Natural
1 Giấy In IK Natural A4 Định Lượng 70 gsm Ream 0 Giấy In IK Natural A4 Định Lượng 70 gsm
2 Giấy In Natuaral A4 Định Lượng 70 gsm Ream 60,000 Giấy In Natuaral A4 Định Lượng 70 gsm
3 Giấy In Natuaral A5 Định Lượng 70 gsm Ream 0 Giấy In Natuaral A5 Định Lượng 70 gsm
4 Giấy In Natuaral A4 Định Lượng 80 gsm Ream 0 Giấy In Natuaral A4 Định Lượng 80 gsm
5 Giấy In IK Natural A5 Định Lượng 70 gsm Ream 34,000 Giấy In IK Natural A5 Định Lượng 70 gsm
6 Giấy In IK Natural A4 Định Lượng 80 gsm Ream 75,000 Giấy In IK Natural A4 Định Lượng 80 gsm