BẢNG BÁO GIÁ

DANH MỤC SẢN PHẨM
STT MẶT HÀNG ĐVT GIÁ BÁN HÌNH ẢNH QUY CÁCH XUẤT XỨ
Giấy in Idea
1 Giấy In Idea A3 Định Lượng 70 gsm Ream 0 Giấy In Idea A3 Định Lượng 70 gsm
2 Giấy In Idea A4 Định Lượng 70 gsm Ream 0 Giấy In Idea A4 Định Lượng 70 gsm
3 Giấy In Idea A5 Định Lượng 70 gsm Ream 0 Giấy In Idea A5 Định Lượng 70 gsm
4 Giấy In Idea A3 Định Lượng 80 gsm Ream 0 Giấy In Idea A3 Định Lượng 80 gsm
5 Giấy In Idea A4 Định Lượng 80 gsm Ream 0 Giấy In Idea A4 Định Lượng 80 gsm
6 Giấy In Idea A5 Định Lượng 80 gsm Ream 0 Giấy In Idea A5 Định Lượng 80 gsm