BẢNG BÁO GIÁ

DANH MỤC SẢN PHẨM
STT MẶT HÀNG ĐVT GIÁ BÁN HÌNH ẢNH QUY CÁCH XUẤT XỨ
Giấy in Excel
1 Giấy In Excel A3 Định Lượng 70 gsm Ream 115,000 [48142] Giấy In Excel A3 Định Lượng 70 gsm
2 Giấy In Excel A4 Định Lượng 70 gsm Ream 57,000 [48143] Giấy In Excel A4 Định Lượng 70 gsm
3 Giấy In Excel A5 Định Lượng 70 gsm Ream 35,000 [48144] Giấy In Excel A5 Định Lượng 70 gsm
4 Giấy In Excel A3 Định Lượng 80 gsm Ream 125,000 [48147] Giấy In Excel A3 Định Lượng 80 gsm
5 Giấy In Excel A4 Định Lượng 80 gsm Ream 90,000 [8934578043429] Giấy In Excel A4 Định Lượng 80 gsm
6 Giấy In Excel A5 Định Lượng 80 gsm Ream 55,000 [48149] Giấy In Excel A5 Định Lượng 80 gsm
7 Giấy Gói Excel 70 A5 Tờ 26,000 [48339] Giấy Gói Excel 70 A5
8 Giấy Gói Excel 70 A4 Tờ 50,000 [48340] Giấy Gói Excel 70 A4
9 Giấy Gói Excel 80 A4 Tờ 65,000 [48341] Giấy Gói Excel 80 A4
10 Giấy Gói Excel 80 A5 Tờ 32,000 [48342] Giấy Gói Excel 80 A5
11 Giấy In Excel Coppy Film A4 Xấp 0 [48783] Giấy In Excel Coppy Film A4
12 Giấy Gói Excel 70 A3 Tờ 100,000 [56480] Giấy Gói Excel 70 A3
13 Giấy Gói Excel 80 A3 Tờ 125,000 [56481] Giấy Gói Excel 80 A3