BẢNG BÁO GIÁ

DANH MỤC SẢN PHẨM
STT MẶT HÀNG ĐVT GIÁ BÁN HÌNH ẢNH QUY CÁCH XUẤT XỨ
Giấy in Excel
1 Giấy In Excel A3 Định Lượng 68 gsm Ream 0 Giấy In Excel A3 Định Lượng 68 gsm
2 Giấy In Excel A4 Định Lượng 68 gsm Ream 52,000 Giấy In Excel A4 Định Lượng 68 gsm
3 Giấy In Excel A5 Định Lượng 68 gsm Ream 27,000 Giấy In Excel A5 Định Lượng 68 gsm
4 Giấy In Excel F5 Định Lượng 72 gsm Ream 28,000 Giấy In Excel F5 Định Lượng 72 gsm
5 Giấy In Excel A3 Định Lượng 70 gsm Ream 115,000 Giấy In Excel A3 Định Lượng 70 gsm
6 Giấy In Excel A4 Định Lượng 70 gsm Ream 57,000 Giấy In Excel A4 Định Lượng 70 gsm
7 Giấy In Excel A5 Định Lượng 70 gsm Ream 35,000 Giấy In Excel A5 Định Lượng 70 gsm
8 Giấy In Excel F5 Định Lượng 82 gsm Ream 38,000 Giấy In Excel F5 Định Lượng 82 gsm
9 Giấy In Excel A3 Định Lượng 80 gsm Ream 125,000 Giấy In Excel A3 Định Lượng 80 gsm
10 Giấy In Excel A4 Định Lượng 80 gsm Ream 77,000 Giấy In Excel A4 Định Lượng 80 gsm
11 Giấy In Excel A5 Định Lượng 80 gsm Ream 55,000 Giấy In Excel A5 Định Lượng 80 gsm
12 Giấy Gói Excel 70 A5 Tờ 26,000 Giấy Gói Excel 70 A5
13 Giấy Gói Excel 70 A4 Tờ 50,000 Giấy Gói Excel 70 A4