BẢNG BÁO GIÁ

DANH MỤC SẢN PHẨM
STT MẶT HÀNG ĐVT GIÁ BÁN HÌNH ẢNH QUY CÁCH XUẤT XỨ
Giấy in Excel
1 Giấy In Excel A3 Định Lượng 68 gsm Ream 0 [48138] Giấy In Excel A3 Định Lượng 68 gsm
2 Giấy In Excel A4 Định Lượng 68 gsm Ream 52,000 [48139] Giấy In Excel A4 Định Lượng 68 gsm
3 Giấy In Excel A5 Định Lượng 68 gsm Ream 27,000 [48140] Giấy In Excel A5 Định Lượng 68 gsm
4 Giấy In Excel F5 Định Lượng 72 gsm Ream 28,000 [48141] Giấy In Excel F5 Định Lượng 72 gsm
5 Giấy In Excel A3 Định Lượng 70 gsm Ream 115,000 [48142] Giấy In Excel A3 Định Lượng 70 gsm
6 Giấy In Excel A4 Định Lượng 70 gsm Ream 57,000 [48143] Giấy In Excel A4 Định Lượng 70 gsm
7 Giấy In Excel A5 Định Lượng 70 gsm Ream 35,000 [48144] Giấy In Excel A5 Định Lượng 70 gsm
8 Giấy In Excel F5 Định Lượng 82 gsm Ream 38,000 [48146] Giấy In Excel F5 Định Lượng 82 gsm
9 Giấy In Excel A3 Định Lượng 80 gsm Ream 125,000 [48147] Giấy In Excel A3 Định Lượng 80 gsm
10 Giấy In Excel A4 Định Lượng 80 gsm Ream 90,000 [8852413459393] Giấy In Excel A4 Định Lượng 80 gsm
11 Giấy In Excel A5 Định Lượng 80 gsm Ream 55,000 [48149] Giấy In Excel A5 Định Lượng 80 gsm
12 Giấy Gói Excel 70 A5 Tờ 26,000 [48339] Giấy Gói Excel 70 A5
13 Giấy Gói Excel 70 A4 Tờ 50,000 [48340] Giấy Gói Excel 70 A4