BẢNG BÁO GIÁ

DANH MỤC SẢN PHẨM
STT MẶT HÀNG ĐVT GIÁ BÁN HÌNH ẢNH QUY CÁCH XUẤT XỨ
Giấy In EPAPER
1 Giấy In Epaper A4 Định Lượng 70gsm Ream 54,000 [8934578014764] Giấy In Epaper A4 Định Lượng 70gsm
2 Giấy In Epaper A3 Định Lượng 70gsm Ream 109,000 [59191] Giấy In Epaper A3 Định Lượng 70gsm
3 Giấy In Epaper A4 Định Lượng 80gsm Ream 65,000 [8991389134016] Giấy In Epaper A4 Định Lượng 80gsm
4 Giấy In Epaper A3 Định Lượng 80gsm Ream 131,000 [59195] Giấy In Epaper A3 Định Lượng 80gsm
5 Giấy In Epaper A5 Định Lượng 70gsm Ream 1 [59192] Giấy In Epaper A5 Định Lượng 70gsm
6 Giấy In Epaper A5 Định Lượng 80gsm Ream 1 [59194] Giấy In Epaper A5 Định Lượng 80gsm