BẢNG BÁO GIÁ

DANH MỤC SẢN PHẨM
STT MẶT HÀNG ĐVT GIÁ BÁN HÌNH ẢNH QUY CÁCH XUẤT XỨ
Giấy in Double A
1 Giấy In Double A A4 Định Lượng 70 gsm Có Thùng Ream 0 Giấy In Double A A4 Định Lượng 70 gsm Có Thùng
2 Giấy In Double A A3 Định Lượng 70 gsm 500 TỜ Ream 0 Giấy In Double A A3 Định Lượng 70 gsm 500 TỜ
3 Giấy In Double A A4 Định Lượng 70 gsm Không Thùng Ream 65,000 Giấy In Double A A4 Định Lượng 70 gsm Không Thùng
4 Giấy In Double A A5 Định Lượng 70 gsm Ream 34,000 Giấy In Double A A5 Định Lượng 70 gsm
5 Giấy In Double A A3 Định Lượng 80 gsm 500 Tờ Ream 0 Giấy In Double A A3 Định Lượng 80 gsm 500 Tờ
6 Giấy In Double A A3 Định Lượng 80 gsm 550 Tờ Ream 0 Giấy In Double A A3 Định Lượng 80 gsm 550 Tờ
7 Giấy In Double A A4 Định Lượng 80 gsm 550 Tờ Ream 0 Giấy In Double A A4 Định Lượng 80 gsm 550 Tờ
8 Giấy In Double A A4 Định Lượng 80 gsm 500 Tờ Ream 0 Giấy In Double A A4 Định Lượng 80 gsm 500 Tờ
9 Giấy In Double A A5 Định Lượng 80 gsm Ream 44,000 Giấy In Double A A5 Định Lượng 80 gsm
10 Giấy In Double A A6 Định Lượng 80 gsm Ream 30,000 Giấy In Double A A6 Định Lượng 80 gsm
11 Giấy In Double A A4 Định Lượng 70 gsm 550 Tờ Ream 0 Giấy In Double A A4 Định Lượng 70 gsm 550 Tờ