BẢNG BÁO GIÁ

DANH MỤC SẢN PHẨM
STT MẶT HÀNG ĐVT GIÁ BÁN HÌNH ẢNH QUY CÁCH XUẤT XỨ
Giấy in Double A
1 Giấy In Double A A4 Định Lượng 70 gsm 500 Tờ Ream 63,000 [8858741710298] Giấy In Double A A4 Định Lượng 70 gsm 500 Tờ product.origin(6,)
2 Giấy In Double A A3 Định Lượng 70 gsm 500 Tờ Ream 128,000 [8858741710618] Giấy In Double A A3 Định Lượng 70 gsm 500 Tờ product.origin(6,)
3 Giấy In Double A A5 Định Lượng 70 gsm Ream 33,000 [8858741713411] Giấy In Double A A5 Định Lượng 70 gsm product.origin(6,)
4 Giấy In Double A A3 Định Lượng 80 gsm 500 Tờ Ream 155,000 [8856976000146] Giấy In Double A A3 Định Lượng 80 gsm 500 Tờ product.origin(6,)
5 Giấy In Double A A3 Định Lượng 80 gsm 550 Tờ Ream 158,000 [48133] Giấy In Double A A3 Định Lượng 80 gsm 550 Tờ
6 Giấy In Double A A4 Định Lượng 80 gsm 550 Tờ Ream 78,000 [48134] Giấy In Double A A4 Định Lượng 80 gsm 550 Tờ
7 Giấy In Double A A4 Định Lượng 80 gsm 500 Tờ Ream 77,000 [8856976000016] Giấy In Double A A4 Định Lượng 80 gsm 500 Tờ product.origin(6,)
8 Giấy In Double A A5 Định Lượng 80 gsm Ream 42,000 [PVN5024] Giấy In Double A A5 Định Lượng 80 gsm product.origin(6,)
9 Giấy In Double A A6 Định Lượng 80 gsm Ream 0 [48137] Giấy In Double A A6 Định Lượng 80 gsm
10 Giấy In Double A A4 Định Lượng 70 gsm 550 Tờ Ream 64,000 [55692] Giấy In Double A A4 Định Lượng 70 gsm 550 Tờ