BẢNG BÁO GIÁ

DANH MỤC SẢN PHẨM
STT MẶT HÀNG ĐVT GIÁ BÁN HÌNH ẢNH QUY CÁCH XUẤT XỨ
Giấy in Copy Laser
1 Giấy In Copy Lazer A4 Định Lượng 70 gsm Ream 56,000 [48125] Giấy In Copy Lazer A4 Định Lượng 70 gsm
2 Giấy In Copy Lazer A5 Định Lượng 70 gsm Ream 0 [48126] Giấy In Copy Lazer A5 Định Lượng 70 gsm