BẢNG BÁO GIÁ

DANH MỤC SẢN PHẨM
STT MẶT HÀNG ĐVT GIÁ BÁN HÌNH ẢNH QUY CÁCH XUẤT XỨ
Giấy in bill Và Giấy in nhiệt
1 Giấy In Bill 50*40 Cuộn 9,000 [26823] Giấy In Bill 50*40
2 Giấy In Bill 57*30 Cuộn 7,000 [26824] Giấy In Bill 57*30
3 Giấy In Bill 75*30 Cuộn 6,600 [26826] Giấy In Bill 75*30
4 Giấy In Bill 75*48 Cuộn 7,000 [8934578028651] Giấy In Bill 75*48
5 Giấy In Bill 80*30 Cuộn 9,000 [26829] Giấy In Bill 80*30
6 Giấy In Bill 80*80 Cuộn 25,000 [26831] Giấy In Bill 80*80
7 Giấy In Bill HR100 TM Cuộn 8,000 [26833] Giấy In Bill HR100 TM
8 Giấy In Bill K44 Cuộn 6,000 [26834] Giấy In Bill K44
9 Giấy In Bill K57x38 Cuộn 0 [26835] Giấy In Bill K57x38
10 Giấy In Bill K75 3 liên Cuộn 0 [26836] Giấy In Bill K75 3 liên
11 Giấy In Nhiệt K57 Cuộn 8,000 [26837] Giấy In Nhiệt K57
12 Giấy In Nhiệt K80 Cuộn 8,000 [26838] Giấy In Nhiệt K80
13 Giấy In Nhiệt K80 1 Thùng/100 Cuộn Cuộn 8,000 [26839] Giấy In Nhiệt K80 1 Thùng/100 Cuộn