BẢNG BÁO GIÁ

DANH MỤC SẢN PHẨM
STT MẶT HÀNG ĐVT GIÁ BÁN HÌNH ẢNH QUY CÁCH XUẤT XỨ
Giấy in bill Và Giấy in nhiệt
1 Giấy In Bill 50*40 Cuộn 0 Giấy In Bill 50*40
2 Giấy In Bill 57*30 Cuộn 14,000 Giấy In Bill 57*30
3 Giấy In Bill 57*45 Cuộn 6,500 Giấy In Bill 57*45
4 Giấy In Bill 75*30 Cuộn 6,600 Giấy In Bill 75*30
5 Giấy In Bill 75*45 Cuộn 7,500 Giấy In Bill 75*45
6 Giấy In Bill 75*48 Cuộn 7,500 Giấy In Bill 75*48
7 Giấy In Bill 80*30 Cuộn 9,000 Giấy In Bill 80*30
8 Giấy In Bill 80*65 Cuộn 16,000 Giấy In Bill 80*65
9 Giấy In Bill 80*80 Cuộn 24,500 Giấy In Bill 80*80
10 Giấy In Bill 80X57 Cuộn 12,000 Giấy In Bill 80X57
11 Giấy In Bill Hr100 Tm Cuộn 8,000 Giấy In Bill Hr100 Tm
12 Giấy In Bill K44 Cuộn 6,000 Giấy In Bill K44
13 Giấy In Bill K57*38 (Hđặt) Cuộn 0 Giấy In Bill K57*38 (Hđặt)