BẢNG BÁO GIÁ

DANH MỤC SẢN PHẨM
STT MẶT HÀNG ĐVT GIÁ BÁN HÌNH ẢNH QUY CÁCH XUẤT XỨ
Giấy in Bãi Bằng
1 Giấy In Bãi Bằng Định Lượng 70g A3 Ream 0 Giấy In Bãi Bằng Định Lượng 70g A3
2 Giấy In Bãi Bằng Định Lượng 70g A5 Ream 45,000 Giấy In Bãi Bằng Định Lượng 70g A5
3 Giấy In Bãi Bằng Định Lượng 70G A3 Ream 0 Giấy In Bãi Bằng Định Lượng 70G A3
4 Giấy In Bãi Bằng Định Lượng 60G A4 Ream 45,000 Giấy In Bãi Bằng Định Lượng 60G A4
5 Giấy In Bãi Bằng Định Lượng 70G A4 Ream 55,000 Giấy In Bãi Bằng Định Lượng 70G A4
6 Giấy In Bãi Bằng A4 Trắng Ream 51,000 Giấy In Bãi Bằng A4 Trắng
7 Giấy In Bãi Bằng A4 Vàng Ream 55,000 Giấy In Bãi Bằng A4 Vàng
8 Giấy In Bãi Bằng A4 Định Lượng 70 gsm Vàng Ream 0 Giấy In Bãi Bằng A4 Định Lượng 70 gsm Vàng
9 Giấy In Bãi Bằng Định Lượng 68G A5 Ream 0 Giấy In Bãi Bằng Định Lượng 68G A5