BẢNG BÁO GIÁ

DANH MỤC SẢN PHẨM
STT MẶT HÀNG ĐVT GIÁ BÁN HÌNH ẢNH QUY CÁCH XUẤT XỨ
Giấy in A-One
1 Giấy In A-One A4 Định Lượng 62 gsm Ream 49,000 [48110] Giấy In A-One A4 Định Lượng 62 gsm
2 Giấy In A-One A4 Định Lượng 68 gsm Không Thùng Ream 56,000 [48111] Giấy In A-One A4 Định Lượng 68 gsm Không Thùng
3 Giấy In A-One A4 Định Lượng 70 gsm Có Thùng Ream 53,000 [48112] Giấy In A-One A4 Định Lượng 70 gsm Có Thùng
4 Giấy In A-One A4 Định Lượng 70 gsm Không Thùng Ream 51,000 [48113] Giấy In A-One A4 Định Lượng 70 gsm Không Thùng
5 Giấy In A-One A5 Định Lượng 70 gsm Không Thùng Ream 22,955 [55588] Giấy In A-One A5 Định Lượng 70 gsm Không Thùng
6 Giấy In A-One A4 Định Lượng 80 gsm Ream 62,000 [56422] Giấy In A-One A4 Định Lượng 80 gsm
7 Giấy In A-One A4 Định Lượng 72 gsm Ream 55,000 [56428] Giấy In A-One A4 Định Lượng 72 gsm