BẢNG BÁO GIÁ

DANH MỤC SẢN PHẨM
STT MẶT HÀNG ĐVT GIÁ BÁN HÌNH ẢNH QUY CÁCH XUẤT XỨ
Giấy Giới Thiệu
1 Giấy Giới Thiệu Hồng Quyển 6,000 [42854] Giấy Giới Thiệu Hồng
2 Giấy Giới Thiệu Tốt (50 Tờ) Quyển 15,000 [42855] Giấy Giới Thiệu Tốt (50 Tờ)
3 Giấy Giới Thiệu Xanh Quyển 6,000 [42856] Giấy Giới Thiệu Xanh