BẢNG BÁO GIÁ

DANH MỤC SẢN PHẨM
STT MẶT HÀNG ĐVT GIÁ BÁN HÌNH ẢNH QUY CÁCH XUẤT XỨ
Giấy Ford
1 Giấy Ford Cấn Xanh Dương Ream 0 Giấy Ford Cấn Xanh Dương
2 Giấy Ford Màu 70 A3 Vàng Ream 59,500 Giấy Ford Màu 70 A3 Vàng
3 Giấy Ford Màu 70 A4 Cam Ream 60,000 Giấy Ford Màu 70 A4 Cam
4 Giấy Ford Màu 70 A4 Đỏ Ream 0 Giấy Ford Màu 70 A4 Đỏ
5 Giấy Ford Màu 70 A4 Dương Ream 0 Giấy Ford Màu 70 A4 Dương
6 Giấy Ford Màu 70 A4 Hồng Ream 0 Giấy Ford Màu 70 A4 Hồng
7 Giấy Ford Màu 70 A4 Hồng Tenplus Ream 0 Giấy Ford Màu 70 A4 Hồng Tenplus
8 Giấy Ford Màu 70 A4 Vàng Ream 0 Giấy Ford Màu 70 A4 Vàng
9 Giấy Ford Màu 70 A4 X.Lá Ream 0 Giấy Ford Màu 70 A4 X.Lá
10 Giấy Ford Màu 70 A5 Dương Ream 0 Giấy Ford Màu 70 A5 Dương
11 Giấy Ford Màu 70 A5 Hồng Ream 0 Giấy Ford Màu 70 A5 Hồng
12 Giấy Ford Màu 70 A5 Vàng Ream 0 Giấy Ford Màu 70 A5 Vàng
13 Giấy Ford Màu 70 A5 X.Lá Ream 0 Giấy Ford Màu 70 A5 X.Lá