BẢNG BÁO GIÁ

DANH MỤC SẢN PHẨM
STT MẶT HÀNG ĐVT GIÁ BÁN HÌNH ẢNH QUY CÁCH XUẤT XỨ
Giấy Fax, Film Fax
1 Film Fax Panasonic Kx - Fa 57E Cái 55,000 [22940] Film Fax Panasonic Kx - Fa 57E
2 Giấy Fax Matsu Cuộn 0 [26819] Giấy Fax Matsu
3 Giấy Fax Henshi 210 Cuộn 20,000 [26820] Giấy Fax Henshi 210
4 Giấy Fax Henshi 216 (1T=28 Cuộn) Cuộn 26,000 [26821] Giấy Fax Henshi 216 (1T=28 Cuộn)
5 Giấy Fax Sunbird Cuộn 0 [26822] Giấy Fax Sunbird
6 Film đèn chiếu A4 excell Xấp 151,800 [56368] Film đèn chiếu A4 excell