BẢNG BÁO GIÁ

DANH MỤC SẢN PHẨM
STT MẶT HÀNG ĐVT GIÁ BÁN HÌNH ẢNH QUY CÁCH XUẤT XỨ
Giày, Dép Xốp
1 Dép Xốp Xanh Size 36 Đôi 0 [28689] Dép Xốp Xanh Size 36
2 Dép Xốp Xanh Size 37 Đôi 0 [28690] Dép Xốp Xanh Size 37
3 Dép Xốp Xanh Size 38 Đôi 0 [28691] Dép Xốp Xanh Size 38
4 Dép Xốp Xanh Size 39 Đôi 14,000 [28692] Dép Xốp Xanh Size 39
5 Dép Xốp Xanh Size 40 Đôi 0 [28693] Dép Xốp Xanh Size 40
6 Dép Xốp Xanh Size 41 Đôi 0 [28694] Dép Xốp Xanh Size 41
7 Dép Xốp Xanh Size 42 Đôi 0 [28695] Dép Xốp Xanh Size 42
8 Dép Xốp Xỏ Ngón Size 37 Đôi 0 [28696] Dép Xốp Xỏ Ngón Size 37
9 Dép Xốp Xỏ Ngón Size 38 Đôi 0 [28697] Dép Xốp Xỏ Ngón Size 38
10 Dép Xốp Xỏ Ngón Size 39 Đôi 0 [28698] Dép Xốp Xỏ Ngón Size 39
11 Dép Xốp Xỏ Ngón Size 40 Đôi 0 [28699] Dép Xốp Xỏ Ngón Size 40
12 Dép Xốp Xỏ Ngón Size 41 Đôi 0 [28700] Dép Xốp Xỏ Ngón Size 41
13 Dép Xốp Xỏ Ngón Size 42 Đôi 0 [28701] Dép Xốp Xỏ Ngón Size 42