BẢNG BÁO GIÁ

DANH MỤC SẢN PHẨM
STT MẶT HÀNG ĐVT GIÁ BÁN HÌNH ẢNH QUY CÁCH XUẤT XỨ
Giày, Dép Nhựa
1 Giày Rọ D369 Xám S36 Đôi 38,000 Giày Rọ D369 Xám S36
2 Giày Rọ D369 Xám S37 Đôi 38,000 Giày Rọ D369 Xám S37
3 Giày Rọ D369 Xám S38 Đôi 38,000 Giày Rọ D369 Xám S38
4 Giày Rọ D369 Xám S39 Đôi 38,000 Giày Rọ D369 Xám S39
5 Giày Rọ D369 Xám S40 Đôi 38,000 Giày Rọ D369 Xám S40
6 Giày Rọ D369 Xám S41 Đôi 38,000 Giày Rọ D369 Xám S41
7 Giày Rọ D369 Xám S42 Đôi 38,000 Giày Rọ D369 Xám S42
8 Giày Rọ D369 Xám S43 Đôi 38,000 Giày Rọ D369 Xám S43
9 Giày Rọ D369 Xám S44 Đôi 30,000 Giày Rọ D369 Xám S44
10 Giày Rọ D369 Xanh S36 Đôi 40,000 Giày Rọ D369 Xanh S36
11 Giày Rọ D369 Xanh S37 Đôi 40,000 Giày Rọ D369 Xanh S37
12 Giày Rọ D369 Xanh S38 Đôi 40,000 Giày Rọ D369 Xanh S38
13 Giày Rọ D369 Xanh S39 Đôi 40,000 Giày Rọ D369 Xanh S39