BẢNG BÁO GIÁ

DANH MỤC SẢN PHẨM
STT MẶT HÀNG ĐVT GIÁ BÁN HÌNH ẢNH QUY CÁCH XUẤT XỨ
Giấy Decal
1 Cuộn Decal Cuộn 350,000 [26882] Cuộn Decal
2 Decal Cắt Số 125 Hộp 135,000 [42456] Decal Cắt Số 125
3 Decal Cắt Số 126 (4 Tem) Hộp 120,000 [42457] Decal Cắt Số 126 (4 Tem)
4 Decal Cắt Số 127 (6 Tem) Hộp 115,000 [42458] Decal Cắt Số 127 (6 Tem)
5 Decal Cắt Số 128 (8 Tem) Hộp 125,000 [42459] Decal Cắt Số 128 (8 Tem)
6 Decal Cắt Số 129 (10 Tem) Hộp 140,000 [8934578037455] Decal Cắt Số 129 (10 Tem) product.origin(6,)
7 Decal Cắt Số 130 (12 Tem) Hộp 140,000 [8934578037464] Decal Cắt Số 130 (12 Tem) product.origin(6,)
8 Decal Cắt Số 131 (14 Tem) Hộp 140,000 [8934578055433] Decal Cắt Số 131 (14 Tem)
9 Decal cắt số 132 (48 tem) Hộp 140,000 [8934578055442] Decal cắt số 132 (48 tem)
10 Decal Cắt Số 133 (16 Tem) Hộp 140,000 [8934578037507] Decal Cắt Số 133 (16 Tem) product.origin(6,)
11 Decal Cắt Số 134 (30 Tem) Hộp 140,000 [8934578037491] Decal Cắt Số 134 (30 Tem) product.origin(6,)
12 Decal Cắt Số 135 (21 Tem) Hộp 140,000 [8934578037482] Decal Cắt Số 135 (21 Tem) product.origin(6,)
13 Decal Cắt Số 136 (24 Tem) Hộp 140,000 [8934578013057] Decal Cắt Số 136 (24 Tem) product.origin(6,)