BẢNG BÁO GIÁ

DANH MỤC SẢN PHẨM
STT MẶT HÀNG ĐVT GIÁ BÁN HÌNH ẢNH QUY CÁCH XUẤT XỨ
Giấy Cuộn
1 Giấy Cuộn A0 Định Lượng 100 gsm Loại 3Kg Cuộn 175,000 Giấy Cuộn A0 Định Lượng 100 gsm Loại 3Kg
2 Giấy Cuộn A0 Định Lượng 100 gsm Loại 5Kg Cuộn 250,000 Giấy Cuộn A0 Định Lượng 100 gsm Loại 5Kg
3 Giấy Cuộn A0 Định Lượng 100 gsm Loại 8Kg Cuộn 190,000 Giấy Cuộn A0 Định Lượng 100 gsm Loại 8Kg
4 Giấy Cuộn A0 Định Lượng 100 gsm Loại 9Kg Cuộn 270,000 Giấy Cuộn A0 Định Lượng 100 gsm Loại 9Kg
5 Giấy Cuộn A0 Định Lượng 100 gsm Lõi 0.7Mm Loại 7,8Kg Cuộn 0 Giấy Cuộn A0 Định Lượng 100 gsm Lõi 0.7Mm Loại 7,8Kg
6 Giấy Cuộn A0 Định Lượng 80 gsm Loại 3Kg Cuộn 160,000 Giấy Cuộn A0 Định Lượng 80 gsm Loại 3Kg
7 Giấy Cuộn A0 Định Lượng 80 gsm Loại 5Kg Cuộn 230,000 Giấy Cuộn A0 Định Lượng 80 gsm Loại 5Kg
8 Giấy Cuộn A0 Định Lượng 80 gsm Loại 8Kg Cuộn 260,000 Giấy Cuộn A0 Định Lượng 80 gsm Loại 8Kg
9 Giấy Cuộn A0 Định Lượng 80 gsm Loại 9Kg Cuộn 220,000 Giấy Cuộn A0 Định Lượng 80 gsm Loại 9Kg
10 Giấy Cuộn A1 Định Lượng 100 gsm Loại 3Kg Cuộn 214,500 Giấy Cuộn A1 Định Lượng 100 gsm Loại 3Kg
11 Giấy Cuộn A1 Định Lượng 100 gsm Loại 5 Kg Cuộn 200,000 Giấy Cuộn A1 Định Lượng 100 gsm Loại 5 Kg
12 Giấy Cuộn A1 Định Lượng 100 gsm Loại 6 Kg Cuộn 195,000 Giấy Cuộn A1 Định Lượng 100 gsm Loại 6 Kg
13 Giấy Cuộn A1 Định Lượng 100 gsm Loại 6 Kg Lõi Lớn Cuộn 155,000 Giấy Cuộn A1 Định Lượng 100 gsm Loại 6 Kg Lõi Lớn