BẢNG BÁO GIÁ

DANH MỤC SẢN PHẨM
STT MẶT HÀNG ĐVT GIÁ BÁN HÌNH ẢNH QUY CÁCH XUẤT XỨ
Giày Cách Điện Pluto
1 Giày Cách Điện Pluto S39 Đôi 0 [28583] Giày Cách Điện Pluto S39
2 Giày Cách Điện Pluto S40 Đôi 0 [28584] Giày Cách Điện Pluto S40
3 Giày Cách Điện Pluto S41 Đôi 0 [28585] Giày Cách Điện Pluto S41
4 Giày Cách Điện Pluto S42 Đôi 0 [28586] Giày Cách Điện Pluto S42
5 Giày Cách Điện Pluto S43 Đôi 0 [28587] Giày Cách Điện Pluto S43