BẢNG BÁO GIÁ

DANH MỤC SẢN PHẨM
STT MẶT HÀNG ĐVT GIÁ BÁN HÌNH ẢNH QUY CÁCH XUẤT XỨ
Giấy Bìa
1 Bìa Thơm Perfumed Colorful Cái 0 Bìa Thơm Perfumed Colorful
2 Bìa Giấy Ngoại A1 Dương (1 Xấp = 500 Tờ) Xấp 0 Bìa Giấy Ngoại A1 Dương (1 Xấp = 500 Tờ)
3 Bìa Giấy Ngoại A2 Dương (1 Xấp = 500 Tờ) Xấp 0 Bìa Giấy Ngoại A2 Dương (1 Xấp = 500 Tờ)
4 Bìa Giấy Ngoại A2 Xanh Dương Xấp 0 Bìa Giấy Ngoại A2 Xanh Dương
5 Bìa Giấy Ngoại A3 - Full Color Xấp 0 Bìa Giấy Ngoại A3 - Full Color
6 Bìa Giấy Ngoại A3 Dư Khổ Dương Xấp 85,000 Bìa Giấy Ngoại A3 Dư Khổ Dương
7 Bìa Giấy Ngoại A3 Dư Khổ Hồng Xấp 85,000 Bìa Giấy Ngoại A3 Dư Khổ Hồng
8 Bìa Giấy Ngoại A3 Dư Khổ Vàng Xấp 78,000 Bìa Giấy Ngoại A3 Dư Khổ Vàng
9 Bìa Giấy Ngoại A3 Dư Khổ X.Lá Xấp 85,000 Bìa Giấy Ngoại A3 Dư Khổ X.Lá
10 Bìa Giấy Ngoại A3 Dương Xấp 80,000 Bìa Giấy Ngoại A3 Dương
11 Bìa Giấy Ngoại A3 Hồng Xấp 75,000 Bìa Giấy Ngoại A3 Hồng
12 Bìa Giấy Ngoại A3 Không Láng Xấp 0 Bìa Giấy Ngoại A3 Không Láng
13 Bìa Giấy Ngoại A3 Láng (Mỹ) Dư Khổ Cam Xấp 250,000 Bìa Giấy Ngoại A3 Láng (Mỹ) Dư Khổ Cam