BẢNG BÁO GIÁ

DANH MỤC SẢN PHẨM
STT MẶT HÀNG ĐVT GIÁ BÁN HÌNH ẢNH QUY CÁCH XUẤT XỨ
Giấy Bìa
1 Bìa Thơm Perfumed Colorful Cái 0 [18780] Bìa Thơm Perfumed Colorful
2 Bìa Giấy Ngoại A1 Dương (1 Xấp = 100 Tờ) Xấp 0 [48462] Bìa Giấy Ngoại A1 Dương (1 Xấp = 100 Tờ)
3 Bìa Giấy Ngoại A2 Dương (1 Xấp = 500 Tờ) Xấp 0 [48463] Bìa Giấy Ngoại A2 Dương (1 Xấp = 500 Tờ)
4 Bìa Giấy Ngoại A2 Xanh Dương Xấp 0 [48464] Bìa Giấy Ngoại A2 Xanh Dương
5 Bìa Giấy Ngoại A3 - Full Color Xấp 0 [48465] Bìa Giấy Ngoại A3 - Full Color
6 Bìa Giấy Ngoại A3 Dư Khổ Dương Xấp 85,000 [48466] Bìa Giấy Ngoại A3 Dư Khổ Dương
7 Bìa Giấy Ngoại A3 Dư Khổ Hồng Xấp 85,000 [48467] Bìa Giấy Ngoại A3 Dư Khổ Hồng
8 Bìa Giấy Ngoại A3 Dư Khổ Vàng Xấp 78,000 [48468] Bìa Giấy Ngoại A3 Dư Khổ Vàng
9 Bìa Giấy Ngoại A3 Dư Khổ X.Lá Xấp 85,000 [48469] Bìa Giấy Ngoại A3 Dư Khổ X.Lá
10 Bìa Giấy Ngoại A3 Dương Xấp 80,000 [8934578044066] Bìa Giấy Ngoại A3 Dương product.origin(6,)
11 Bìa Giấy Ngoại A3 Hồng Xấp 75,000 [8934578044084] Bìa Giấy Ngoại A3 Hồng product.origin(6,)
12 Bìa Giấy Ngoại A3 Không Láng Xấp 0 [48472] Bìa Giấy Ngoại A3 Không Láng
13 Bìa Giấy Ngoại A3 Láng (Mỹ) Dư Khổ Cam Xấp 250,000 [48473] Bìa Giấy Ngoại A3 Láng (Mỹ) Dư Khổ Cam