BẢNG BÁO GIÁ

DANH MỤC SẢN PHẨM
STT MẶT HÀNG ĐVT GIÁ BÁN HÌNH ẢNH QUY CÁCH XUẤT XỨ
Giày Bata Vải
1 Giày Bata Vải Bình Minh Sọc Đỏ S36 Đôi 0 Giày Bata Vải Bình Minh Sọc Đỏ S36
2 Giày Bata Vải Bình Minh Sọc Đỏ S37 Đôi 0 Giày Bata Vải Bình Minh Sọc Đỏ S37
3 Giày Bata Vải Bình Minh Sọc Đỏ S38 Đôi 0 Giày Bata Vải Bình Minh Sọc Đỏ S38
4 Giày Bata Vải Bình Minh Sọc Đỏ S39 Đôi 0 Giày Bata Vải Bình Minh Sọc Đỏ S39
5 Giày Bata Vải Bình Minh Sọc Xanh S37 Đôi 0 Giày Bata Vải Bình Minh Sọc Xanh S37
6 Giày Bata Vải Bình Minh Sọc Xanh S38 Đôi 0 Giày Bata Vải Bình Minh Sọc Xanh S38
7 Giày Bata Vải Bình Minh Sọc Xanh S39 Đôi 0 Giày Bata Vải Bình Minh Sọc Xanh S39
8 Giày Bata Vải Bình Minh Sọc Xanh S40 Đôi 0 Giày Bata Vải Bình Minh Sọc Xanh S40
9 Giày Bata Vải Bình Minh Sọc Xanh S41 Đôi 0 Giày Bata Vải Bình Minh Sọc Xanh S41
10 Giày Bata Vải Bình Minh Sọc Xanh S42 Đôi 55,000 Giày Bata Vải Bình Minh Sọc Xanh S42
11 Giày Bata Vải Bình Minh Sọc Xanh S43 Đôi 55,000 Giày Bata Vải Bình Minh Sọc Xanh S43
12 Giày Bata Vải Hừng Sáng Sọc Xanh S36 Đôi 0 Giày Bata Vải Hừng Sáng Sọc Xanh S36
13 Giày Bata Vải Hừng Sáng Sọc Xanh S37 Đôi 0 Giày Bata Vải Hừng Sáng Sọc Xanh S37