BẢNG BÁO GIÁ

DANH MỤC SẢN PHẨM
STT MẶT HÀNG ĐVT GIÁ BÁN HÌNH ẢNH QUY CÁCH XUẤT XỨ
Giày Bảo Hộ
1 Bọc Giày Nilong Cpe Trắng Bịch 75,000 [3668] Bọc Giày Nilong Cpe Trắng
2 Bọc Giày Nilong Cpe Xanh Bịch 75,000 [3669] Bọc Giày Nilong Cpe Xanh
3 Bọc Giày Vải Không Dệt Màu Trắng Bịch 160,000 [3670] Bọc Giày Vải Không Dệt Màu Trắng
4 Bọc Giày Vải Không Dệt Màu Xanh Bịch 250,000 [3671] Bọc Giày Vải Không Dệt Màu Xanh
5 Gọt Chì Mini - Hình Giày Patanh Deli 528 Cái 12,930 [19308] Gọt Chì Mini - Hình Giày Patanh Deli 528
6 Dây Cột Giày Cái 0 [23207] Dây Cột Giày
7 Giày Chống Tĩnh Điện Linkworld 4 Mắt S35 Đôi 85,000 [26904] Giày Chống Tĩnh Điện Linkworld 4 Mắt S35
8 Giày Chống Tĩnh Điện Linkworld 4 Mắt S36 Đôi 85,000 [26905] Giày Chống Tĩnh Điện Linkworld 4 Mắt S36
9 Giày Chống Tĩnh Điện Linkworld 4 Mắt S39 Đôi 85,000 [26908] Giày Chống Tĩnh Điện Linkworld 4 Mắt S39
10 Giày Chống Tĩnh Điện Linkworld 4 Mắt S41 Đôi 85,000 [26910] Giày Chống Tĩnh Điện Linkworld 4 Mắt S41
11 Giày Chống Tĩnh Điện Linkworld 4 Mắt S45 Đôi 85,000 [26914] Giày Chống Tĩnh Điện Linkworld 4 Mắt S45
12 Giày Chống Tĩnh Điện Linkworld 4 Mắt S47 Đôi 85,000 [26916] Giày Chống Tĩnh Điện Linkworld 4 Mắt S47
13 Giày Chống Tĩnh Điện Linkworld Liền Mặt S35 Đôi 85,000 [26918] Giày Chống Tĩnh Điện Linkworld Liền Mặt S35