BẢNG BÁO GIÁ

DANH MỤC SẢN PHẨM
STT MẶT HÀNG ĐVT GIÁ BÁN HÌNH ẢNH QUY CÁCH XUẤT XỨ
Giày Bảo Hộ
1 Bọc Giày Nilong Cpe Trắng Bịch 75,000 [3668] Bọc Giày Nilong Cpe Trắng
2 Bọc Giày Nilong Cpe Xanh Bịch 75,000 [8934578022198] Bọc Giày Nilong Cpe Xanh
3 Bọc Giày Vải Không Dệt Màu Trắng Bịch 110,000 [8934578035378] Bọc Giày Vải Không Dệt Màu Trắng
4 Bọc Giày Vải Không Dệt Màu Xanh Bịch 110,000 [8934578035280] Bọc Giày Vải Không Dệt Màu Xanh
5 Gọt Chì Mini - Hình Giày Patanh DELI 528 Cái 18,000 [6921734905284] Gọt Chì Mini - Hình Giày Patanh DELI 528 product.origin(6,)
6 Dây Cột Giày Cái 0 [23207] Dây Cột Giày
7 Giày Chống Tĩnh Điện Linkworld 4 Mắt S35 Đôi 85,000 [26904] Giày Chống Tĩnh Điện Linkworld 4 Mắt S35
8 Giày Chống Tĩnh Điện Linkworld 4 Mắt S36 Đôi 85,000 [26905] Giày Chống Tĩnh Điện Linkworld 4 Mắt S36
9 Giày Chống Tĩnh Điện Linkworld 4 Mắt S39 Đôi 85,000 [26908] Giày Chống Tĩnh Điện Linkworld 4 Mắt S39
10 Giày Chống Tĩnh Điện Linkworld 4 Mắt S41 Đôi 95,000 [8934578035855] Giày Chống Tĩnh Điện Linkworld 4 Mắt S41
11 Giày Chống Tĩnh Điện Linkworld 4 Mắt S45 Đôi 85,000 [26914] Giày Chống Tĩnh Điện Linkworld 4 Mắt S45
12 Giày Chống Tĩnh Điện Linkworld 4 Mắt S47 Đôi 85,000 [26916] Giày Chống Tĩnh Điện Linkworld 4 Mắt S47
13 Giày Chống Tĩnh Điện Linkworld Liền Mặt S35 Đôi 85,000 [26918] Giày Chống Tĩnh Điện Linkworld Liền Mặt S35