BẢNG BÁO GIÁ

DANH MỤC SẢN PHẨM
STT MẶT HÀNG ĐVT GIÁ BÁN HÌNH ẢNH QUY CÁCH XUẤT XỨ
Giày Bảo Hộ NTT
1 Giày NTT P01 S39 Đôi 130,000 Giày NTT P01 S39
2 Giày NTT P01 S40 Đôi 130,000 Giày NTT P01 S40
3 Giày NTT P01 S41 Đôi 145,000 Giày NTT P01 S41
4 Giày NTT P01 S42 Đôi 145,000 Giày NTT P01 S42
5 Giày NTT P04 Chỉ Đen,Váng Da Xịn,Để Pvc S38 Đôi 0 Giày NTT P04 Chỉ Đen,Váng Da Xịn,Để Pvc S38
6 Giày NTT P04 Chỉ Đen,Váng Da Xịn,Để Pvc S39 Đôi 0 Giày NTT P04 Chỉ Đen,Váng Da Xịn,Để Pvc S39
7 Giày NTT P04 Chỉ Đen,Váng Da Xịn,Để Pvc S40 Đôi 0 Giày NTT P04 Chỉ Đen,Váng Da Xịn,Để Pvc S40
8 Giày NTT P04 Chỉ Đen,Váng Da Xịn,Để Pvc S41 Đôi 0 Giày NTT P04 Chỉ Đen,Váng Da Xịn,Để Pvc S41
9 Giày NTT P04 Chỉ Đen,Váng Da Xịn,Để Pvc S42 Đôi 0 Giày NTT P04 Chỉ Đen,Váng Da Xịn,Để Pvc S42
10 Giày NTT P04 Chỉ Đen,Váng Da Xịn,Để Pvc S43 Đôi 0 Giày NTT P04 Chỉ Đen,Váng Da Xịn,Để Pvc S43
11 Giày NTT P01 S43 Cái 130,000 Giày NTT P01 S43
12 Giày NTT P01 S43 Đôi 130,000 Giày NTT P01 S43