BẢNG BÁO GIÁ

DANH MỤC SẢN PHẨM
STT MẶT HÀNG ĐVT GIÁ BÁN HÌNH ẢNH QUY CÁCH XUẤT XỨ
Giày Bảo Hộ Jogger
1 Giày Bảo Hộ Jogger Best Light Trắng S39 Đôi 0 Giày Bảo Hộ Jogger Best Light Trắng S39
2 Giày Bảo Hộ Jogger Bestboy S37 Đôi 0 Giày Bảo Hộ Jogger Bestboy S37
3 Giày Bảo Hộ Jogger Bestboy S39 Đôi 420,000 Giày Bảo Hộ Jogger Bestboy S39
4 Giày Bảo Hộ Jogger Bestboy S41 Đôi 420,000 Giày Bảo Hộ Jogger Bestboy S41
5 Giày Bảo Hộ Jogger Bestboy S42 Đôi 410,000 Giày Bảo Hộ Jogger Bestboy S42
6 Giày Bảo Hộ Jogger Bestboy S45 Đôi 0 Giày Bảo Hộ Jogger Bestboy S45
7 Giày Bảo Hộ Jogger Bestboy2 S37 Đôi 0 Giày Bảo Hộ Jogger Bestboy2 S37
8 Giày Bảo Hộ Jogger Bestboy2 S39 Đôi 0 Giày Bảo Hộ Jogger Bestboy2 S39
9 Giày Bảo Hộ Jogger Bestboy2 S41 Đôi 0 Giày Bảo Hộ Jogger Bestboy2 S41
10 Giày Bảo Hộ Jogger Bestboy2 S43 Đôi 0 Giày Bảo Hộ Jogger Bestboy2 S43
11 Giày Bảo Hộ Jogger Bestrum S36 Đôi 390,000 Giày Bảo Hộ Jogger Bestrum S36
12 Giày Bảo Hộ Jogger Bestrum S38 Đôi 390,000 Giày Bảo Hộ Jogger Bestrum S38
13 Giày Bảo Hộ Jogger Bestrum S40 Đôi 420,000 Giày Bảo Hộ Jogger Bestrum S40