BẢNG BÁO GIÁ

DANH MỤC SẢN PHẨM
STT MẶT HÀNG ĐVT GIÁ BÁN HÌNH ẢNH QUY CÁCH XUẤT XỨ
Giày Bảo Hộ Good Year
1 Giày Bảo Hộ Good Year (023) S43 Đôi 0 [27353] Giày Bảo Hộ Good Year (023) S43
2 Giày Bảo Hộ Good Year (161) Cổ Cao S40 Đôi 0 [27354] Giày Bảo Hộ Good Year (161) Cổ Cao S40
3 Giày Bảo Hộ Good Year 071 S40 Đôi 0 [27355] Giày Bảo Hộ Good Year 071 S40
4 Giày Bảo Hộ Goodyear – Eagle Pro L (Gy-163) Đôi 0 [27356] Giày Bảo Hộ Goodyear – Eagle Pro L (Gy-163)
5 Giày Bảo Hộ Goodyear – Eagle Pro M (Gy-161) Đôi 0 [27357] Giày Bảo Hộ Goodyear – Eagle Pro M (Gy-161)
6 Giày Bảo Hộ Goodyear – Eagle Rig (Gy-019) Đôi 0 [27358] Giày Bảo Hộ Goodyear – Eagle Rig (Gy-019)