BẢNG BÁO GIÁ

DANH MỤC SẢN PHẨM
STT MẶT HÀNG ĐVT GIÁ BÁN HÌNH ẢNH QUY CÁCH XUẤT XỨ
Giày Bảo Hộ EDH, DH Group
1 Giày Bảo Hộ DH S37 Đôi 0 [27306] Giày Bảo Hộ DH S37
2 Giày Bảo Hộ DH S39 Đôi 285,000 [27308] Giày Bảo Hộ DH S39
3 Giày Bảo Hộ DH S41 Đôi 310,000 [27310] Giày Bảo Hộ DH S41
4 Giày Bảo Hộ DH S42 Đôi 310,000 [27311] Giày Bảo Hộ DH S42
5 Giày Bảo Hộ DH S43 Đôi 310,000 [27312] Giày Bảo Hộ DH S43
6 Giày Bảo Hộ DH-Group 01 S38 Đôi 0 [27315] Giày Bảo Hộ DH-Group 01 S38
7 Giày Bảo Hộ DH-Group 01 S40 Đôi 370,000 [27317] Giày Bảo Hộ DH-Group 01 S40
8 Giày Bảo Hộ DH-Group 01 S42 Đôi 370,000 [27319] Giày Bảo Hộ DH-Group 01 S42
9 Giày Bảo Hộ DH-Group 02 Đôi 0 [27321] Giày Bảo Hộ DH-Group 02
10 Giày Bảo Hộ DH-Group 03 Đôi 0 [27322] Giày Bảo Hộ DH-Group 03
11 Giày Bảo Hộ DH-Group Đen Thấp Cổ Đôi 0 [27323] Giày Bảo Hộ DH-Group Đen Thấp Cổ
12 Giày Bảo Hộ EDH K15 Cao Cổ Chống Đinh Size 43 Đôi 285,000 [27324] Giày Bảo Hộ EDH K15 Cao Cổ Chống Đinh Size 43
13 Giày Bảo Hộ EDH K13 (CD) S37 Đôi 0 [27325] Giày Bảo Hộ EDH K13 (CD) S37