BẢNG BÁO GIÁ

DANH MỤC SẢN PHẨM
STT MẶT HÀNG ĐVT GIÁ BÁN HÌNH ẢNH QUY CÁCH XUẤT XỨ
Giày Bảo Hộ EDH, DH Group
1 Giày Bảo Hộ DH S37 Đôi 0 Giày Bảo Hộ DH S37
2 Giày Bảo Hộ DH S39 Đôi 285,000 Giày Bảo Hộ DH S39
3 Giày Bảo Hộ DH S41 Đôi 310,000 Giày Bảo Hộ DH S41
4 Giày Bảo Hộ DH S42 Đôi 310,000 Giày Bảo Hộ DH S42
5 Giày Bảo Hộ DH S43 Đôi 310,000 Giày Bảo Hộ DH S43
6 Giày Bảo Hộ DH-Group 01 S38 Đôi 0 Giày Bảo Hộ DH-Group 01 S38
7 Giày Bảo Hộ DH-Group 01 S40 Đôi 370,000 Giày Bảo Hộ DH-Group 01 S40
8 Giày Bảo Hộ DH-Group 01 S42 Đôi 370,000 Giày Bảo Hộ DH-Group 01 S42
9 Giày Bảo Hộ DH-Group 02 Đôi 0 Giày Bảo Hộ DH-Group 02
10 Giày Bảo Hộ DH-Group 03 Đôi 0 Giày Bảo Hộ DH-Group 03
11 Giày Bảo Hộ DH-Group Đen Thấp Cổ Đôi 0 Giày Bảo Hộ DH-Group Đen Thấp Cổ
12 Giày Bảo Hộ EDH K15 Cao Cổ Chống Đinh Size 43 Đôi 285,000 Giày Bảo Hộ EDH K15 Cao Cổ Chống Đinh Size 43
13 Giày Bảo Hộ EDH K13 (CD) S37 Đôi 0 Giày Bảo Hộ EDH K13 (CD) S37